Archive for July, 2010

80 000 såg Gripenuppvisning

July 31st, 2010

Många besökare kom till F7 för att se uppvisningen.

Tolv minuter efter planerad tid fick F 7:s uppvisningspilot, kapten Anders Björk, klart att påbörja lördagens Gripenuppvisning vid världens största militära flygshow RIAT i Fairford, England. Men, de tolv minuterna var väl värda att vänta. Anders gav besökarna en tight och välplanerad uppvisning. Tillsammans med bland annat F-22A Raptor och Eurofighter Typhoon – och 243 andra flygplan – förgyllde de två dagar för den stora skaran besökare.

För första gången har Försvarsmakten genomfört lufttankning

July 16th, 2010

Sverige kan för första gången genomföra lufttankning med egen tanker.

För första gången har Försvarsmakten genomfört lufttankning med operativa JAS 39 förband. Under en svensk/norsk övningsvecka i Norrland vecka 17, levererades ungefär 42 kubikmeter bränsle till svenska JAS 39 Gripen, från den Tp84 som nu utgör Sveriges första och enda operativa tanker.

Omfattande flygprov och högar av papper har producerats för att få till stånd detta. Lufttankningsförmågan är nu till slut tillförd flygvapnet och klar att använda med svenska flygplan. De norska flygplanen som deltog i övningen lufttankade alltså inte. Arbetet fortsätter med att kunna tanka andra länders flygplan.

Förutom lufttankning kan flygplanet användas parallellt till transporter av gods och personal, precis som en vanlig Tp84. Detta eftersom det inte är monterat några extra kroppstankar inuti flygplanet, utan det bränsle som överförs i samband med lufttankning tas ur de egna tankarna. Detta utnyttjades i samband övningen, då flygplanet inledningsvis transporterade personal från F17 i Ronneby till övningsområdet i Norrland.

Gripenplan från både F17 Ronneby och F7 Såtenäs deltog, och som en del i övningen genomfördes lufttankning både under sista uppdraget och som avslutning för att kunna flyga tillbaka den långa vägen till F17.

Idén om lufttankning har funnits i många år. Redan från början ville man utveckla denna nya förmåga för Gripen, och därför togs beslut om modifiering av en Tp84 till en så kallad demonstrator. Det har dock runnit mycket bränsle genom slangarna sedan detta projekt startade och behovet av en eller flera egna tankers har blivit allt tydligare. Inte minst sett till den militärstrategiska omvärldsbild som ständigt ändras. Ett av de starkaste motiven är att Gripen-piloterna måste kunna öva lufttankning för att behålla sina kunskaper. Ett annat är de mycket höga kostnader som det innebär att hyra tanker från andra länder. Tankerkapacitet är dessutom över lag en bristvara i världen.

Vidselbasen – inte bara reserv

July 16th, 2010

JAS 39 Gripen startar från kortbana på Vidselbasen.

Det är full fart på verksamheten vid F 21:s flygbas i Vidsel. Grunden är från 60-talet men nyttjas, tillsammans med Försvarets materielverk, FMV, i stort sett dagligen antingen av Försvarsmakten eller utländska förband.

Ena veckan flyttar F 21 övningsverksamhet till basen, en annan vecka baserar ett utländskt förband på basen.

– Varje vecka händer det något, och så har det varit sedan i februari, säger bastroppchefen Göran Modig.

Som bastroppchef är Göran Modig F 21:s representant och värd för de som kommer dit för att bedriva verksamhet.

– Det finns två stora aktörer här, Försvarsmakten och FMV. Förra året så genomfördes totalt 3 200 flygföretag från basen, varav en tredjedel är relaterat till FMV.

Redan på 60-talet grundades Vidselbasen och har under årens lopp anpassats till de behov som efterfrågats.

– På 90-talet så hade vi ett system som kallades ”Bas 90” vilket innebar att vi hade få plan på en stor yta. Nu finns det ingen taktisk vinst att göra på det sättet, säger Göran Modig.

Men visst finns det mer att önska.

– Det enda vi saknar här är en ordentlig uppställningsplats för flygplan på den sida av banan där det finns vatten, ström och närhet till byggnader. Då skulle vi slippa köra med tankbilar i mörker och halka, ordna transporter av passagerare och materiel över bansystemet, säger han.

Testa koncept

Torbjörn Niemi, kompanichef vid 2:a flygunderhållskompaniet, berättar om vikten att kunna öva på annan plats än den ordinarie. De har under en vecka flyttat verksamheten till Vidselbasen.

– För oss handlar det om att återta förmågan att verka på annan plats. Här får vi möjlighet att pröva funktioner och förmågor och dessutom får vi en möjlighet att genomföra en generalrepetition inför höstens flygvapenövning, säger Torbjörn Niemi.

Framförallt får kompaniet en möjlighet att öva hanteringen av flygplansammunition, att flytta ammunitionen från en plats till flygplanet.

– Vi får öva rapporteringsvägar, hur flygteknikern ska rapportera status på flygplanen till både klargöringsledare och stridsledning. Andra syften med att öva på Vidselbasen är att vi i kompanistaben får testa hur vi bör gruppera oss för att få en optimal överblick och närhet till verksamheten, säger han.

En annan nyttig erfarenhet är att kompaniet får träna på att sätta upp en stor fälthangar, flygunderhållsplats 39, och att de får prova arbeta i den miljön.

Närheten till basen gör att det blir ett kostnadeffektivt sätt att bedriva övningsverksamhet. Att tillsammans med FMV kunna erbjuda andra förband att öva i luftrummet är en extra bonus för att öka interoperabiliteten för framtida uppgifter.

Flygande bilen får klartecken

July 7th, 2010

Terrafugia Transition vid premiärflygningen förra året.

USAs luftfartsmyndighet FAA gör ett undantag och godkänner den flygande bilen Transition. Nu kan serietillverkningen börja.

För att klara trafiksäkerhetskraven på landsväg och i luften har prototypen blivit för tung för att startvikten ska godkännas av FAA.

Men myndigheten meddelar nu att man gör ett undantag och tillåter nu startvikten 650 kg, ca 50 kg mer än i vanliga lätta flygplan.

Nu kan potentiella kunder lämna in en beställning på planet för leverans i slutet av nästa år. Priset kommer att hamna runt ett par hundra tusen dollar.

Transition kräver både flygcertifikat och körkort för att framföras. Bilplanet har plats för två personer, flyger i hastigheten 160 km/h i luften och går omkring 120 km/h på vägen.