Archive for April, 2011

USA-helikoptrar stärker Sveriges försvarsförmåga

April 9th, 2011

Försvarsminister Sten Tolgfors: Genom köpet av Black Hawk-helikoptrar – som härmed offentliggörs – får den svenska helikopterflottiljen en långsiktig och beprövad lösning. Sverige har valt helikoptersystem. Just nu slutförhandlar Försvarets materielverk om köp av 15 amerikanska helikoptrar av typen Black Hawk. Pilotutbildningen inleds i USA redan i sommar. I början av 2012 ska de första helikoptrarna levereras. 2017 ska alla de nya Black Hawk-helikoptrarna vara fullt operativa, enligt Försvarsmakten. Det här gör det bland annat möjligt att förlänga den svenska helikopterinsatsen i Afghanistan från 2013 och framåt. Genom anskaffningen fördubblas Sveriges medeltunga helikopterförmåga. Det stärker både landets försvarsförmåga och säkerheten i insatserna internationellt, skriver Sten Tolgfors.

Ökad rörlighet är centralt för att öka landets försvarsförmåga och för ett försvar som är användbart, tillgängligt och flexibelt. Detta är grundläggande inte bara för den svenska försvarsreformen, utan också för försvarsutvecklingen i EU, Ryssland och Nato.

Huvuddelen av den insatsorganisation om cirka 50.000 soldater och sjömän som Sverige nu bygger ska, när den är fullt utbyggd, vara tillgänglig på ett par dagar om Sverige hotas. Många förband kommer att ha omedelbar tillgänglighet. Alla förband ska vara användbara inom en vecka. Anställda soldater och sjömän liksom en rad nya materielsystem som ubåtar, torpeder, artilleri, splitterskyddade fordon och radarjaktrobotar höjer försvarets kvalitet betydligt.

Detta står i stark kontrast till det urholkade försvar Alliansen ärvde, där det tog ett år att få 11.000 man på fötter. Och upp till tre år att få 30.000 soldater användbara för försvaret av Sverige. Det var för lite och för sent.

För att militär förmåga skall vara relevant krävs att den snabbt kan sättas in där den behövs. Därför har Sverige skaffat strategisk flygtransportförmåga via SAC/C17-samarbetet, något vi aldrig haft förut. Därför dubblerar vi nu den medeltunga helikopterförmågan, genom anskaffning av ett nytt helikoptersystem.

Helikopterförmågan har under ett antal år brottats med betydande problem och obalanser.

Helikopter 15 anskaffades som en lätt utbildningshelikopter, men har på grund av förseningar och brister i andra tyngre system fått användas för mer krävande uppgifter, bland annat som transporthelikopter i NBG11 (NBG=Nordic Battle Group).

Helikopter 14 är kraftigt försenad. För det bär Sverige självt ett stort ansvar. Den beställdes 2001 och var ett rent utvecklingsprojekt. Sverige krävde en rad nationella särlösningar, till exempel annan takhöjd och andra ledningssystem, än andra köparländer. Därför beräknas helikopter 14 bli fullt operativ först 2020.

Helikopter 10B byggdes om i Norge för Medevac-uppgifter, det vill säga ambulanshelikopter. Modifieringen har dragits med starka förseningar och kvalitetsbrister och systemet finns nu i tre olika varianter. Helikopter 10B skulle ha varit färdig i januari 2008 för insats med den nordiska stridsgruppen 2008, men har först nu kunnat sändas till Afghanistan för insats från april 2011 till april 2013.

Resultatet av dessa problem är att flygtidsuttaget har varit begränsat. Pilotutbildningen har halkat efter och problem har flyttats runt mellan helikoptersystemen. En brist i det ena helikoptersystemet har lett till att ett annat helikoptersystem fått användas för ett syfte det aldrig varit avsett eller lämpat för.

Helikopterflottiljen behöver en långsiktig lösning, som också ökar Sveriges samlade helikopterförmåga i en tid då försvarets rörlighet är tilltagande viktig. Därför beslutade Alliansen i juli 2010 att anskaffa ett helt nytt medeltungt helikoptersystem. Detta skulle dessutom ske på ett fullständigt annorlunda sätt än vid anskaffningen av helikopter 14.

Riksdagen avsatte 4,7 miljarder kronor för nya helikoptrar. Dessa 4,7 miljarder har dock aldrig avsett att täcka enbart anskaffning av helikoptrar, som ibland påstås, utan också vidmakthållande och drift av systemet ända fram till 2020. I kontraktet ska också utbildning av piloter, besättningar och tekniker ingå.

Försvarets materielverk har nu valt helikoptersystem. Just nu slutförhandlar FMV anskaffningen av 15 amerikanska helikoptrar av typen Black Hawk. Pilot­utbildningen ska inledas redan i sommar i USA. Redan i början av 2012 ska de första helikoptrarna enligt FMV levereras. Detta ska bland annat möjliggöra en förlängd svensk helikopterinsats i Afghanistan från 2013 och framåt.

2017 – alltså före slutleveranserna av helikopter 14 som beslutades för 10 år sedan – skall alla de nya Black Hawk-helikoptrarna enligt Försvarsmakten kunna vara fullt operativa inom helikopterbataljonens ram.

Det faktum att Sverige anskaffar ett helikoptersystem – utan svenska särlösningar – som är väl beprövat, och som redan används av andra länder i internationella insatser möjliggör gemensamma logistik- och underhållslösningar.

Sammantaget innebär detta upp till halverade kostnader i anskaffningen av de nya helikoptrarna i jämförelse med utvecklingsprojektet helikopter 14.

Helikoptrarna levereras med splitterskydd, varnings- och motverkanssystem, samt luftintagsfilter och kulsprutor för egenskydd. De kan ta bårar och sjukvårdsutrustning.

Genom att köpa väl beprövade materielsystem kan tiden för anskaffning kortas väsentligt och därmed kan säkerheten för soldater i insats snabbt förbättras. Samtidigt räcker pengarna mycket längre när kostnaderna hålls nere. FMV har genomfört upphandlingen och undersökt flera alternativ. FMV anser att anskaffningen nu är så långt gången att den kan offentliggöras, bland annat för att Försvarsmaktens rekrytering av piloter ska kunna fullgöras.

Systemsäkerheten ökar drastiskt när beprövade system utan barnsjukdomar anskaffas. Black Hawk opereras av 27 användarländer och över 3?000 är tillverkade. Den är i full serieproduktion och ett stort antal är insatta i insatser. Mer än en miljon uppdragstimmar är genomförda med systemet.

Sverige kan inom mindre än ett år få nya Black Hawk-helikoptrar. Nu blir utmaningen för Försvarsmakten positiv, att integrera ett nytt helikoptersystem i verksamheten och dra nytta av den nya förmågan. Det stärker både landets försvarsförmåga och säkerheten i insatser internationellt.

Gripenplan kunde inte flyga

April 6th, 2011

De svenska Gripenplanen kunde inte genomföra de testflygningar som var planerade på onsdagseftermiddagen. Anledningen var att det inte finns rätt bränsle på basen Sigonella på Sicilien.

– Man har inte samma bränsle på basen här som Jasen kräver utan man har parallellt hållit på med en upphandling, säger pressofficeren Mattias Robertson till DN.se.

Drivmedlet som de åtta Gripenplanen kräver har en annan bränslemix och ännu har alltså ingen leverans anlänt.

– Det har gått så fort från att beslutet togs i fredags. Man vet aldrig exakt hur lång tid det kan ta för att få till leveranskedjan, säger Robertson.

Försvarsmakten har upphandlare på plats i Italien som jobbar med att få till en överenskommelse så snabbt som möjligt, uppger han. Men ännu har inget kontrakt skrivits.

Jasplanen ska normalt vara anpassade till det bränsle som Nato använder, skriver TT. Men Sigonella är i grunden en marinflygbas, uppger överstelöjtnant Mats Brindsjö som är chef för svenska Air Operation Center till nyhetsbyrån.

– Och USA:s marinflyg använder en lite annorlunda bränsletillsats än vad vi har i våra flygplan, säger han till TT.

Den amerikanska bränsletypen heter JP5 medan Gripenplanen kör på det civila bränslet Jet A1.

–  För att omvandla JP5 till Jet A1 krävs vissa tillsatser och lite utrustning för att göra det på ett kontrollerat sätt. Den utrustningen är ännu inte på plats där nere och under tiden upphandlar vi därför det civila bränslet från ett ställe utanför basen, säger Brindsjö till TT och fortsätter:

– Egentligen skulle man ha undersökt det här direkt när man kom dit, men vi hann inte riktigt med alla detaljerna.

Mats Brindsjö utgår från att Gripenplanen kommer att vara i luften på torsdagen. Även Mattias Robertson hoppas att allt går i lås så att provflygningarna kan genomföras i morgon. Han vet dock inte exakt när rätt bränsle kan vara på plats på Sigonella.

Testflygningarna var planerade till onsdagseftermiddagen och ska genomföras för att piloterna ska bekanta sig med luftrummet och baser i området i fall de behöver nödlanda. Efter testen var det tänkt att ett svenskt deltagande i Libyeninsatsen skulle kunna bli aktuellt tidigast på torsdagen.

När testflygningarna har ägt rum behöver Nato bara ett klartecken från Sverige.

– Den processen kan gå rätt så fort när man känner att man är klar. När man sen får förstauppdraget från Nato vet man inte, säger Mattias Robertson till DN.se.

De svenska stridsflygplanens uppdrag är, enligt fredagens riksdagsbeslut, att upprätthålla flygförbudet över Libyen och inte delta i attacker.

Premiärtur för elplanet Elektra One

April 5th, 2011

30 minuter höll sig elflygplanet Elektra One i luften under sin officiella premiärtur i veckan.

Vid premiärflygningen i Augsburg i onsdags tog piloten Norbert Lorenzen planet till 500 meters höjd. Stighastigheten var 2 meter i sekunden.

Under den halvtimmeslånga flygturen förbrukades 3 kWh energi. Tillgänglig energimängd i batteriet var 6 kWh.

Den officiella premiärflygningen hade föregåtts av en intern provflygning en vecka tidigare. Då satt den internationellt kända testpiloten Jon Karkow bakom spakarna.

Planet väger 100 kg utan batterier. Batteripaketet väger också 100 kg. Startvikten för planet är 300 kg.

Drivkällan är en borstlös motor med effekten 13,5 kW. Planet är byggt av glas- och kolfiberdelar.

De kommande veckorna ska planet få en ställbar propeller liksom infällbart landningsställ. Därmed räknar tillverkaren PC-Aero med att prestanda ska förbättras.

När planet så småningom kommer i produktion ska flygtiden uppgå till 3 timmar och räckvidden till över 400 km. Topphastigheten anges till 160 km/h.

Tanken är att planet ska säljas tillsammans med en hangar på vilken solceller monteras. Med 20 kvadratmeter solceller ska planets batteri kunna laddas för 300 flygtimmar per år. Hela paketet ska kosta mindre än 100000 euro, alltså under 1 miljon kronor.

Ericssonhelikopter har landat i Japan

April 4th, 2011

I dag landar en helikopter med Ericsson-personal och utrustning, som behövs för att reparerar de utslagna mobilnäten i norra Japan.

 

En stor del av den mobila infrastrukturen i Tohoku-regionen i norra Japan förstördes i samband med katastrofen för snart tre veckor sedan.

Exakt hur stor del av mobilnäten som slagits ut är fortfarande inte känt.

Ericsson har flugit en helikopter till Japan för att hjälpa operatörerna med att bygga upp infrastrukturen för de mobila näten. Helikoptern är av typen Bell 205, och väntas vara på plats idag torsdag.

I helikoptern finns Ericssonanställda och nödvändig reparationsutrustning. Det handlar om reparationer av basstationer, uppbyggnad av torn och fundament, samt att se till att basstationerna får tillgång till elektricitet.

Helikoptern kommer också att kunna användas för tranporter av mat, vatten och kläder.

Ericsson kommer dessutom att erbjuda sin kund, operatören Softbank, 150 satellittelefoner för att underlätta uppbyggnadsarbetet.

Hur många abonnenter som saknar mobiltäckning är också okänt. En så stor del av befolkning i de drabbade områden har omlokaliserats och kan befinna sig i områden utan täckning.

Från Japan hörs också rapporter om den stora bristen på mobiltelefoner, eftersom många försvunnit eller förstörts i samband med katastrofen.  De japanska operatörerna lånar nu ut mobiler för att människor ska kunna ringa.

Gripenplanen framme på Sicilien

April 3rd, 2011

De tre första av totalt åtta svenska Gripenplan har landat på en bas på Sicilien och är nu under Natobefäl. I mitten av nästa vecka kan de finnas i luftrummet över Libyen.

På lördagseftermiddagen landade de tre första Gripenflygplanen på Sigonella-basen på Sicilien.

– Vi har flugit via en bas i Ungern och mellanlandat där och sedan fortsatt till Sicilien, säger Anders Silwer, flygvapeninspektören, till TT.

 

Planen tankades vid mellanlandningen. Samtidigt flög också regeringsplanet, en Gulfstream, till Sigonella med tekniker och bevakningspersonal.

De övriga fem Gripenplanen flyger ner till Sicilien på söndagen från F 17 i Kallinge.

Då för även fyra Herculesflygplan ner utrustning. De återvänder sedan till Sverige för att i början av nästa vecka flyga ner mer utrustning. Det Hercules som ska användas för lufttankning flyger ner på måndagen, enligt Silwer.

Han säger att det i dagsläget ser ut som att två svenska flygofficerare vardera ska placeras på tre staber och stridsledningscentraler – i Neapel och utanför Venedig i Italien samt i Izmir i Turkiet.

Försvaret analyserar nu vilka av Natos insatsregler de svenska piloterna ska följa. De ska sedan utbildas på reglerna innan de börjar flyga i området.

När kan de finnas i libyskt luftrum?

– Onsdag är det tidigaste enligt den nuvarande bedömningen. Det är mer en fråga om när vår personal kommer in i Natos ledningssystem där de kan berätta om vad planen kan och får tillbaka en order med ett uppdrag, svarar Silwer.

Nio av de tio piloter som deltar i insatsen har valt att vara anonyma under uppdraget.

– Det är ett sätt för piloterna och deras familjer att få vara i fred från medierna, säger Johan Svetoft, chef på F 17 i Kallinge, till Sveriges Radio Blekinge.

Kritik har kommit om att Gripenplanen bara får attackera fientliga stridsflygplan, i ett läge där Khaddafis flygvapen redan ska vara utslaget, och bara i självförsvar får besvara eld från ett luftvärn som också är utslaget eller kraftigt decimerat.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt pekar på att han som statsminister behövde bred majoritet i riksdagen och att Socialdemokraterna satte den begränsningen för att stödja insatsen.

– Då fick jag liksom hålla tillbaka dem inom Moderaterna och andra allianspartier som hade tyckt att också Sverige borde ta på sig mer offensiva delar, säger han.

Reinfeldt vill inte lufta sin egen personliga åsikt i frågan utan säger att det breda stödet var överordnat. Han pekar också på att flygförbudszonen måste övervakas och att stridsinsatser kan komma att ske.

– Det kan dessutom finnas, som sagt, luftvärnsförmåga fortsatt, och det spelar roll i sammanhanget.

Vidare pekar Reinfeldt på att Gripenplanen ska verka i en Natoledd insats där många länder och olika militära förmågor ingår.

– Det är inget nytt för Nato att det i en grupp av länder kommer länder med olika typer av restriktioner.