Archive for November, 2011

Första bemannade multikopterflygningen

November 24th, 2011

http://youtu.be/66n04fQkK0w

Ett gäng tyska entusiaster säger sig vara först med att flyga en eldriven multikopter med passagerare.

Enligt Wikipedia definieras en multikopter som en obemannad luftfarkost med flera rotorer.

Den beskrivningen får nu omprövas. Tre tyska flygentusiaster har nämligen konstruerat och fått upp en bemannad eldriven multikopter i luften.

Enligt en pressrelease är de först i världen med denna bedrift.

De kallar sin flygfarkost E-volo som har 16 propellrar placerade på fyra armar vilka sticker ut från pilotsätet. Vikten på hela ekipaget inklusive batterier är 80 kg och premiärturen varade i 90 sekunder.

Men enligt pressmeddelandet ska E-volo kunna vara i luften i upp till 20 minuter med fulladdade batterier.

Med hjälp av GPS-kontroll kan multikopterna ”parkeras” på valfri plats i luftrummet vilket sägs vara perfekt om E-volo ska användas för räddningsoperationer eller brandbekämpning.

Nu ska de tre konstruktörerna Thomas Senkel, Stephan Wolf och Alexander Zosel vidareutveckla sin flygmaskin och hoppas kunna få ut den på marknaden inom några år.

 

Slutblåst i klassisk svensk vindtunnel

November 3rd, 2011

Fyra av fem vindtunnlar i Bromma, bland annat denna där Jas 39 Gripen testats, riskerar blir skrot. Foto: Starcs

En flygteknisk epok går i graven. Trots nya kunder i utlandet lägger bolaget Starcs ned större delen av vindtunnelanläggningen i Bromma.

– Väldigt tråkigt, vi mister en nationell resurs för att göra den här typen av utprovningar, säger Mattias Sillén, chef för flygteknik och vapen på Saab Aeonautics i Linköping.

Saab har inte minst de senaste åren flitigt utnyttjat anläggningen i testningen av Jas 39 Gripen. Majoriteten av bolagets aerodynamiska prover har utförts av Starcs tills i somras. Det kommande året har Saab inga nya prov i faggorna. På sikt planerar man att använda vindtunnlar ute i Europa.

Den aerodynamiska anläggningen i Bromma har använts för att undersöka hur främst flyg- och rymdsystem beter sig i olika vindflöden i över 70 år. Den startades av Flygtekniska försöksanstalten 1940 i början av andra världskriget.

Nu är 20 av 25 anställda uppsagda till nyår. Fyra vindtunnlar av fem bommas igen liksom kompressoranläggningen där jetmotorer testats. Den stora höghastighetstunneln T 1500 som nu försvinner byggdes på 90-talet enkom för Gripenutvecklingen.

– Verksamheten gick som tåget fram till sommaren 2010 men därefter har efterfrågan minskat, inte minst i Sverige, och det handlar om stora anläggningar, dyra i drift. Att bara göra nollresultat räcker inte. Dessutom fanns det en risk för konkurs, säger vd Mikael Tjernlund. Han är öppen för försäljning av tunnlarna. I sämsta fall monteras de ned och blir metallskrot.

Mikael Tjernlund har fört samtal med ansvariga på bland annat Rymdstyrelsen och näringsdepartementet i syfte att rädda verksamheten.

– Vi är inte ute efter statlig finansiering men för att driva vissa forskningsprojekt inom bland annat rymdområdet behövs politiskt stöd, säger Mikael Tjernlund.

Enligt Thorwald Larsson, handläggare på Rymdstyrelsen, är orsaken att man inte ger stöd åt projekt som kan gynna den svenska vindtunnelexpertisen i Bromma att det saknas ”en tydlig industriell efterfrågare av Starcs tjänster”.

En nackdel som företaget brottas med är att konkurrenterna i Frankrike, Storbritannien och Nederländerna finansieras av staten.

– Vill de in i ett spännande EU- eller ESA-projekt kan de pressa priserna väldigt lågt, säger Mikael Tjernlund.

Mellan 2009 och 2010 ökade Starcs omsättning med 75 procent. Bolaget har vidgat kundkretsen och vänder sig inte bara till flyg- och rymdföretag utan också till tågtillverkare, bil- och båtindustri.

Utöver vindtunnelproven har man skaffat sig två ben till att stå på.

– Vi har börjat med beräkningar och design åt kunder och dessutom levererat en ny testutrustning för satellitmotorer, säger Mikael Tjernlund.

Det är dessa ben samt användning av låghastighetstunneln som bolaget ska stå på framöver. Fem anställda blir kvar.