Archive for December, 2011

Flyget fast i teknik från 50-talet

December 25th, 2011

DEBATT. Flyget kan spara 20 miljarder kronor varje år i minskade bränslekostnader och koldioxidutsläppen från flyget kan minska med 8 procent, enligt Carl-Johan Westholm. Han uppmanar Annie Lööf och den svenska regeringen att satsa på Håkan Lans miljövänliga system för flygledning som ett “effektivt och billigt sätt att minska koldioxidutsläppen”.

 

En vanlig ny bil för 15 000 dollar har GPS satellitnavigering som standard. Men ett flygplan som kostar 150 miljoner dollar dirigeras fortfarande med muntliga instruktioner via radio i ett flygledartorn. Det beror på att systemet för flygledning är fast i teknik från 1950-talet. Det skrev The Economist den 1 oktober i år.

Istället för att flyga rakt måste piloten sick-sacka från en flygplats till en annan, och få tillstånd till varje steg från flygledaren på marken.

Flygledarnas radar visar planens ungefärliga positioner, så de måste hållas långt ifrån varandra. Det medför slöseri med bränsle och innebär trängsel och förseningar. Den genomsnittliga flyglängden i Europa är därför 50 kilometer längre än det verkliga avståndet.

Därför söker världens flygmyndigheter sedan länge att modernisera systemet. Det kan leda till stora beställningar hos elektronikföretag, vilket enligt The Economist är en anledning till att president Obama nyligen föreslog en miljard dollar extra för att snabba på USA:s moderniseringsprojekt.

Investeringen betalar sig snabbt, men internationell standardisering är mödosam. När mobiltelefonin först standardiserades, blev följden icke kommunicerande tekniker.

Ännu svårare kan det bli att komma överens om betalningen. Bara för att modernisera Europas luftrum talas det om att EU ska satsa 3 miljarder euro, 28 miljarder kronor. Men de verkliga kostnaderna är tio gånger högre. Ska flygbolagen betala, eller blir det någon slags skatt?

Det kommer alltså att ta tid, avslutar The Economist. Under tiden kommer flygplanen att fortsätta flyga onödiga rutter, slösa med bränsle och drabbas av förseningar.

Men det finns en utväg.

Redan 1981 utvecklade Håkan Lans sitt positionsindikeringssystem för alla slags fordon. För sjötrafiken har det blivit obligatorisk världsstandard under namnet Automatic Identification System (AIS). Men för flyget har det gått långsamt. Håkan Lans VDL Mode 4 är världsstandard, men inte obligatorisk sådan.

Skulle Håkan Lans miljövänliga VDL Mode 4 ha införts, hade företag i främst USA, Frankrike och Italien fått lägga ned tillverkning av föråldrad teknik. Men, tyvärr har företag och olika särintressen inom flygindustrin, hindrat bästa teknik genom industripolitisk nationell lobbying.

Håkan Lans sökte och fick genom GP&C Systems International AB patent i de flesta länder för nära 20 år sedan och tekniken är utprovad av Luftfartsverket och SAS. EU satsade uppåt 200 miljoner euro för att validera patentet.

Sverige och EU bör agera. Näringsminister Annie Lööf kan få en flygande start:

VDL Mode 4 ger gröna inflygningar som för världens flygbolag skulle betyda 20 miljarder kronor i minskade bränslekostnader varje år. Koldioxidutsläppen i hela världen från flyget skulle minska med upp till 8 procent. Därmed skulle hela världens koldioxidutsläpp minska med upp till 0,24 procent, alltså mer än Sveriges totala utsläpp som är 0,20 procent av hela världens.

När den svenska regeringen förhandlar om nationella miljömål vore det naturligt att lyfta fram en lösning som utvecklats i Sverige. För Sverige som land och stat skulle det ge effektivare och billigare minskningar av koldioxidutsläpp, och kanske lägre krav på andra dyrare åtgärder.

Carl-Johan Westholm, tidigare VD i Företagarna och Svensk Handel, vice ordf i UppfinnarKollegiet och rådgivare till Håkan Lans

Världens största plan tar raket mot rymde

December 23rd, 2011

 

 

Stratolaunch kallas Microsoftgrundaren Paul Allens nya rymdprojekt där världens största flygplan lyfter rymdraketer mot rymden.

Paul Allen samarbetar sedan många år med konstruktören Burt Rutan. Tillsammans tog de fram Space Ship One, en liten rymdfarkost som startar från ett flygplan och sedan tar sig till kanten av rymden på 100 km höjd.

För detta vann de tävlingen Ansari X Prize och prissumman 10 miljoner dollar. Paul Allen hade dock pytsat in 25 miljoner dollar i projektet. Entreprenören Richard Branson föll för idén och ska med företaget Virgin Galactic erbjuda kortare rymdtripper med turister i en vidareutvecklad version kallad Space Ship Two.

Men nu går Paul Allen vidare på idén att låta rymdfarkoster starta från flygplan på hög höjd, men nu rör det sig om riktigt stora raketer som kan ta sig ut i rymden. Det gäller även bemannade rymdfärder.

Han har låtit Burt Rutan planera för ett flygplan som ska kunna lyfta raketer med vikten upp till 220 ton. Planet i sig väger 540 ton och drivs med sex jetmotorer av den typ som används i Boeings jumbo 747. Mellan vingspetsarna mäter det 117 meter, störst i världen. Det behöver mycket stora startbanor, exempelvis Kennedy Space Center, för startsträckan ligger på 4000 meter. Planet får en räckvidd på 2400 km.

Genom att starta från ett flygplan blir rymdfarkosterna mindre känsliga för väderförhållandena, och dessutom spar man raketbränsle.

Raketerna som är tänkta att användas ska tillverkas av Elon Musks företag Space X. Även Musk har gjort sig en förmögenhet i databranschen med betalsystemet Pay Pal.

Enligt Paul Allen har konstruktionsarbetet inletts vid företaget Scaled Composites i Mojaveöknen. Första provflygning med flygplanet är planerad till 2016.

Fotnot: Spännviden för andra stora plan – Hughes Spruce Goose: 97,5 m, Antonov An-225: 88,4 m. Det senare planet har en startvikt på 640 ton och kan lasta ca 250 ton.