Archive for January, 2012

Premiärvisning av Neuron

January 25th, 2012

Det deltavingade obemannade smygflyplanet Neuron visades upp för första gången i går i Frankrike. Nästa år är det dags för provflygning på raketbasen Vidsel i Norrbotten.

Sex länder är inblande i Neuronprojektet, som hålls ihop av den franska försvarskoncernen Dassault – Frankrike, Italien, Sverige, Spanien, Schweiz och Grekland.

Saab står för 20 procent av den demonstrator som visades upp i går.

Saab tillverkar själva skrovet i sin anläggning i Linköping. Leveransen från Linköping till Dassault anläggning i Istres i södra Frankrike skedde redan i början av förra året.

Vingarna kommer från Spanien, stjärtpartiet från Grekland, lastdörrarna från Italien och övriga strukturdelar svarar Schweiz för.

Den typ av obemannade militära plan som Neuron representerar kallas för UCAV, unmanned combat aerial vehicle – obemannad flygande stridsfarkost.

Den är byggd med stealth-teknik och svår att upptäcka på radar.

Neuron är än så länge bara en demonstrator, tillverkad i ett enda exemplar. Syftet med demonstratorn att man utifrån den ska utveckla spetskompetens inom avancerad flygteknik.

Saabs arbete med Neuron har handlat om aerodynamik, avionik, stealth, bränslesystem, flygutprovning samt konstruktion och produktion av flypplansskrovet.

Saab hävdar att arbetet med Neuron har gynnat Saab både när det gäller vidareutvecklingen av stridsflygplanet Gripen och stärkt Saabs ställning bland övriga flygindustrier i Europa.

Neuron ska nu genomgå en rad tester på marken innan det blir provflygning. De första flygningarna beräknas kunna genomföras till sommaren.

Först nästa år blir det provflygning i Sverige. De svenska testerna görs på den försvarets provflygningsanläggning och raketbas Vidsel i Norrbotten.

Vidselflygplatsen är den största testanläggningen för missiler i Västeuropa. Den invigdes redan 1958 i samband med att J35 Draken testflög med amerikanska Falconraketer.