Archive for July, 2012

Världens största flygplats-modell

July 10th, 2012

Knuffingen Airport tog sju år och 23,5 miljoner att bygga

Spänn fast säkerhetsbältet och häng med till världens största flygplats i miniformat!

På Knuffingen Airport ser allt ut som i verkliga livet.

Flygplan lyfter och landar i en strid ström och människor promenerar omkring.

Men allt är bara på låtsas.

Modellflygplatsen ligger i ”Speicherstadt” i Hamburg och beräknas locka en miljon besökare varje år.

Knuffingen Airport har tagit sju år att bygga och, håll i er nu, kostat 23,5 miljoner.

Den är världens största modellflygplats, 150 kvadratmeter, och där 40 flygplan och 90 bilar ständigt rör sig i takt med ett datastyrt program.

Tusentals detaljer

Människor promenerar omkring i terminalerna och bilarna är försedda med blinkande ljus. Övriga ljus på flygplatsen gör att den framstår som i ett blått skimmer.

Flygplanen är allt från Airbus A380 till små Cessnas och när de startar och landar gör de det med hjälp av tunna trådar som givetvis också är dataprogrammerade.

Sammanlagt finns här också:

40 000 lampor.

15 000 figurer.

500 bilar.

10 000 träd.

50 tåg med 1 000 vagnar.

100 signalljus.

200 strömbrytare.

300 byggnader.

Någon som undrar över att det tog sju långa år att bygga underverket?

 

Mosquiton – de allierades balsaplan

July 9th, 2012

TEKNIKHISTORIA. Ett bombplan utan beväpning, byggt av balsa och björkfaner, blev ett av andra världskrigets mest framgångsrika stridsplan. Ändå var de Havilland Mosquito nära att aldrig lyfta från ritbordet.

 

Motorbullret hörs över villataken i Bromma en mörk höstnatt 1943. Från flygfältet har en av British Overseas Air Corporations, BOAC:s, Mosquitoplan just lyft i riktning mot Skottland.

Förortsborna har hunnit vänja sig vid de nattliga överflygningarna. Men bara några få vet något mer om “the ball bearing run”, som fraktar kullager från svenska SKF till den brittiska industrin.

Ibland, som ikväll, finns annat än kullager och diplomatpost i lasten. En passagerare som får ligga insvept i tjocka filtar på durken ovanför de stora bombluckorna, med syrgas och kaffetermos till hands.

En av de som gör den obekväma resan är den danske fysikern Niels Bohr, som till sist tvingats fly sitt hemland sedan den nazistiska förföljelsen av judar nått även dit. Kullagertraden går från Bromma till flygbasen Leuchars, strax utanför skotska universitetsstaden St Andrews, rakt över det tyskkontrollerade Norge. Visserligen färdas man i skydd av mörkret, men utan beväpning är det bara en sak som gör flygningen möjlig: Mosquitons snabbhet.

Inte ens de tyska jaktplanen Fucke-Wulff 190, som varit svåra motståndare till britternas Spitfireplan, hinner ikapp kullagerlinjens Mosquitoplan. Av de 13 Mosquitoplan BOAC använder för flygningarna förloras fem i olyckor, men inte ett enda rapporteras nedskjutet.

Utgångspunkten, när De Havilland 1938 lanserade Mosquiton som idé, var att bygga ett så snabbt bombplan att det inte behövde någon beväpning. Att jämföra med USA:s tunga, lastdryga, men långsamma B-17 “Flygande fästning” som hade upp till 13 kulsprutor att försvara sig med.

Utan kulsprutor, bepansring och kulspruteammunition kunde vikten hållas nere, samtidigt som strömlinjeformen blev bättre utan utstickande torn för kulspruteskyttarna. Och utan skyttar kunde besättningen hållas nere till två man, en pilot och en navigatör – ännu en viktsbesparing som skulle ge utdelning i ökad snabbhet.

Idén var utmanande i sig, och ännu mer genom att valet av byggnadsmaterial. De Havilland ville bygga planet i trä, eftersom aluminium kunde befaras bli en bristvara i en krigssituation. Men redan tio år tidigare hade försvarsmakten pekat ut aluminium som framtidens material för flygindustrin.

På ytan var Mosquiton därför hopplöst föråldrad. Inte underligt att företagets ledare, Geoffrey de Havilland hade svårt att övertyga den brittiska försvarsbyråkratin.

Men på sätt och vis var Mosquiton en modernare konstruktion än de samtida metallflygplanen. Planet är ett av de första kompositbyggena, där man utnyttjade olika materials egenskaper så att de samverkade optimalt.

Flygplanskroppen var en självbärande sandwichkonstruktion, uppbyggd av björkfaner på in- och utsidan med balsa som distansmaterial. Den tillverkades i två halvor som sedan fogades samman. Vingarna var mer konventionellt uppbyggda, med spryglar av granvirke och klädda med björkfaner. Motorfästen och en del andra detaljer gjordes av stål.

De Havillands förslag förkastades i flera omgångar, men företaget arbetade ändå vidare på projektet. Det togs upp på nytt av flygministeriet, förkastades, togs upp igen, avbröts på grund av brist på komponenter, framförallt motorer och så vidare. Till sist, den 25 november 1940 provflögs den första Mosquitoprototypen. Det stod snart klart att den överträffade både beställarnas och konstruktörens krav och förväntningar.

De två Rolls-Royce Merlinmotorerna, samma som användes i Spitfireplanen, gav Mosquiton en toppfart på 630 kilometer i timmen, vid provflygningar gjorda i februari 1941. Det var cirka 50 kilometer i timmen snabbare än en Spitfire Mark II. Dessutom klarade planet att ta med sig upp till 450 kg bomber, fyra gånger så mycket som man ursprungligen räknat med.

Under utprovningen förändrades och förfinades Mosquiton, bland annat genom att vingarna förlängdes. Samtidigt insåg myndigheterna att planet passade till mer än rent bombplan och beställde även en jaktversion.

Serietillverkningen av de första Mosdquitoplanen kom igång mot slutet av 1941. En ytterligare fördel med träbygget var att det gick snabbt att få loss produktionskapacitet och öka produktionen.

Flygplanskropparna gjordes till exempel vid tre stora möbelföretag som nu blev inlemmade i den brittiska krigsindustrin, arbetarna var erfarna snickare, pianobyggare och så vidare. De laminerade skalhalvorna mot stora pluggar av betong med spännband som höll de olika lagren av faner och balsa på plats.

Till att börja med användes ett kaseinlim, men det visade inte stå emot fuktigt klimat tillräckligt bra när Mosquiton användes i tropikerna. I stället gick man över till Aerolite, ett vattenfast karbamidhartslim som utvecklats av brittiska kemister under 1930-talet, och som senare blev ett standardlim vid tillverkning av plywood och för båtbygge.

Totalt tillverkades 7781 Mosquitoplan, varav nära 7000 under krigsåren. En mindre del gjordes i Kanada och Australien. Planet fanns i 27 olika versioner och innan andra världskrigets slut hade det hunnit fylla en lång rad roller som bombplan, jaktplan, i attackversion, nattjaktplan och, som sagt, som kullagerlinjens fraktplan. Och till och med, i undantagsfall, som improviserat passagerarplan.

 

FAKTA Flög ikapp V1-bomberna

1944 började Tyskland terrorbomba London med obemannade flygande V1-bomber, föregångare till våra dagars kryssningsmissiler med en stridsladdning på 850 kilo. De drevs med en pulsjetmotor som gav en hastighet på 640 kilometer i timmen. Mosquiton var ett av de få plan som klarade att genskjuta V1:orna, sammanlagt sköts drygt 600 flygande bomber ner av Mosquitoförband.

Här är svenska skeppet som ska krossa piraterna i Somalia

July 8th, 2012

HMS Carlscrona. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens örologsfartyg är redo att åka till Somalia och bekämpa pirateri, erfar Rapport. Skeppet är självförsörjande och är utrustat med flera lätta kulsprutor.

 

Sveriges försvarsmakt är redo att skicka örlogsfartyget HMS Carlscrona till Adenviken, erfar Rapport.

Området ligger utanför Somalias kust och har sedan flera år hög pirataktivitet.

Regeringen uppges fatta beslut i en ny insats angående svenskt deltagande i Operation Atlanta vid ett sammanträde i Visby på Gotland i dag.

Operation Atlanta har stöd i en FN-resolution och ämnar skydda civil sjöfart samt livsmedelstransporter.

Sveriges potentiella bidrag till att bekämpa somailiska pirater utgörs av HMS Carlscrona. Fartyget har tidigare, under 8 månader år 2010, deltagit i den EU-ledda operationen Atlanta.

Fartyget har 40 millimeters- och 57 millimeterskanoner och är på många sätt självförsörjande, har en modern sjukavdelning med möjlighet till intensivvård samt egen operationssal,uppger Försvarsmakten.

Inför första resan till Somalias kust utrustades fartyget bland annat med fler lätta och tunga kulsprutor, ny stridsledningscentral och utbyggd sattelitkommunikation.

För att borda andra fartyg finns en större RIB-båt ombord. Fartyget har även helikopterplatta.

FAKTA HMS Carlscrona

  • Längd: 105,7 meter
  • Bredd: 15,2 meter
  • Djupgående: 4 meter
  • Deplacement: 3 150 ton
  • Fart: 20 knop
  • Beväpning: 40 millimeter och 57 millimeter allmålskanoner och kulsprutor.
  • Besättning: Under operation Atalanta 2010 tjänstgjorde 104 officerare och sjömän i nyckelbesättningen.

Källa: Försvarsmakten

Därför kraschade Air France

July 7th, 2012

2012. Alain Bouillard, chefsutredare av Air France-kraschen berättar under en presskonferens att det var en kombination av misstag som orsakade olyckan. Foto: Scanpix

 

För tre år sedan störtade Air France Airbus A330. 228 personer omkom, varav tre var svenskar. Att piloter blint litar på instrumenten är problematiskt, har en ny rapport kommit fram till.

 

I den tekniska rapport som den franska haverikommissionen under torsdagen lade fram slår man fast vad som ledde fram till den värsta olyckan som ett franskt plan någonsin utsatts för.

– Besättningen insåg aldrig att planet hade problem, säger Alain Bouillard, chefsutredare, under en presskonferens.

2009 avgick ett plan från Rio de Janeiro mot Paris. Planet försvann plötsligt från radarn. 228 personer, varav tre svenska omkom till följd av att planet kraschade i havet.

Skälen till varför planet kraschade finns väl dokumenterat i en tidigare rapport från franska Bureau de Enquûetes et d’Analyse, som presenterades för ett år sedan.

En av de mest avgörande faktorerna till olyckan var att felaktig information gavs till piloterna och datasystemen angående planets hastighet visade sig var felaktig.

Piloternas respons uppges som undermålig och visar på brister i piloternas utbildning för hur problem som uppkommer under höga hastigheter ska hanteras.

Efter tragedin har utbildningen för piloter världen över förändrats.

Det som den senaste rapporten understryker är de brister som fanns hos besättningen när det kom till att agera i en nödsituation.

Rapporten betonar vikten av att inte förlita sig på flygplanets autopilot-inställningar.

– Endast en extremt bestämd pilot skulle ha försökt att själv manövrera sig ut ur sen sådan här situation. Men det var för sent. Det var en situation som ett kommersiellt flygplan aldrig tidigare utsatts för, säger chefsutredaren Bouillard.

Att piloter blint litar på datorer är problematiskt, enligt rapporten.

– Besättningen följer blint datorernas uppmaningar. Men de ska ändå kunna se igenom datan och se vad deras plan faktiskt gör, säger Bill Voss, ordförande för Flight Saftey Foundation, till WSJ.

Rapporten föreslår bland annat att säkerhetssystemen i cockpiten på Airbus-plan ska göras om så att piloten lättare kan läsa av instrumenten då en stressad situation uppkommer.

Rapportens fokus ligger dock på att piloterna agerade felaktigt och inte följde de instruktioner som givitis vid nödsituationer. Kaptenen var inte tillräckligt aggressiv då han tog kontroll över situationen och gav heller inte besättningen tillräckligt tydlig information, enligt rapporten.