Archive for August, 2012

Star Wars svävare på riktigt

August 28th, 2012

Inspirerade av fordon i Star Wars bygger ett företag i USA en farkost som svävar över marken i hög fart.

Star Warsfilmerna finns flera fordon som upphäver tyngdkraften och svävar fritt. Ett skickligt hack då gravitationen är den enda av universums fundamentala krafter som enbart är attraherande.

Ett av dessa fordon är X-34 Landspeeder som Luke Skywalker kör på planeten Tatooine.

Inspirerad av den och olika typer av Speeder Bike har det amerikanska företaget Aerofex sedan några år utvecklat ett fordon som kan sväva några meter över marken med hjälp av nedåtriktade fläktar.

En prototyp demonstrerades i början av året vid Future Vertical Lift Aircraft Design Conference i San Francisco.

I en video med klipp från den konferensen visar konstruktörerna hur långt flygförmågan i deras farkost kommit.

I den senaste videon som släpptes i mitten av augusti får man följa med på en tur i Mojaveöknen i farter upp till 50 km/h.

Försök att utveckla liknande fordon har gjorts sedan 1960-talet men ingen har tidigare lyckats visa upp en fungerande ”flygande cykel”, skriver Gizmodo.

Enligt Aerofex är deras ”Tandem Duct Aerial Vehicle” mycket lättkörd.

– Piloten balanserar den ungefär på samma sätt som man kör motorcykel eller cyklar, säger Aerofex grundare Mark De Roche till Gizmodo.

När farkosten är färdigutvecklad hoppas företaget kunna sälja sin teknik till militären som förslagsvis kan använda liknande fordon för tunga lyft i svår terräng. Och till skillnad mot helikoptrar och andra flygfarkoster kan den här köras mellan träd och i djupa raviner.

Nästa testomgång är planerad till oktober och en obemannad version ska finnas klar 2013, enligt PC Mag.

18 rotorer lyfter volocoptern

August 27th, 2012

18 elmotorer håller en ny typ av helikopter med två personer ombord i luften en timme.

Elhelikoptern utvecklas av det tyska företaget E-Volo, som kallar flygfarkosten för Volocopter. Den lyfter med hjälp av 18 elmotorer.

Ackumulatorerna har laddning för en timmes flygtid. E-Volo uppskattar att energikostnaden för en timmes flygning stannar under 100 kr.

Volocoptern väger 450 kg. Den kan stiga till 2000 meters höjd och färdas i en hastighet på max 100 km/h.

Farkosten kan lätt plockas isär för transport på väg eller för placering i garage.

Tack vare den stora mängden motorer är säkerheten hög, menar E-Volvo. Skulle hela elsystemet slås ut kan Volvocoptern segla mot marken med hjälp av fallskärm.

Vid institutet för tillämpad forskning på högskolan i Karlsruhe ska nu styr- och reglertekniken för de 18 rotorerna utvecklas. Mängder av sensorer är kopplade till pilotens manöverspak.

Hela projektet har nyligen beviljats närmare 20 miljoner kronor under tre år av tyska ministeriet för näringsliv och teknik.