Archive for November, 2012

Gripen ska bli klimatsmart

November 28th, 2012

 FMV får i uppdrag att tillsammans med Air Force Research Laboratory i USA ta fram ett biobaserat bränsle för Jas 39 Gripen. Det är ett konkret exempel på hur försvaret kan bli mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik, det skriver försvarsminister Karin Enström.

Klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning och alliansregeringen har inrättat en ambitiös energi- och klimatpolitik. När det gäller klimatet har Alliansen redogjort för hur Sverige ska nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Satsningar på forskning, fordonsskatter som kopplas till utsläppen och supermiljöbilspremien är exempel på styrmedel som bidrar till att vi når målet.

Även på försvarsområdet sker ett aktivt miljöarbete – i linje med gällande lagstiftning och de riktlinjer som fastställts. Exempelvis har försvarsmyndigheterna infört miljöledningssystem.

Nu tar vi ytterligare steg för att göra försvaret mer klimatsmart. Sverige inleder nu ett projekt, tillsammans med USA, om framtagning av biobränsle för stridsflygplan. Tillsammans med myndigheten Air Force Research Laboratory i USA ges FMV (Försvarets Materielverk) i uppdrag att förhandla avtal avseende ett program för att demonstrera ett biobaserat bränsle för jetflygmotorer för användning i JAS 39 Gripen.

Samarbetet handlar om teknikutveckling med tydlig positiv inverkan på miljön och dessutom får vi kunskap inom ett angeläget område. Detta kan även ge positiva effekter på civila användningsområden vilket jag välkomnar.

Samarbetet med andra länder när det gäller anskaffning och utveckling av materiel ökar, men behöver fördjupas ännu mer. Om vi kan dela kostnaderna med andra länder så får vi ut mer för varje skattekrona. Det internationella tekniksamarbetet om biobränsle innebär att kostnaderna för verksamheten delas mellan flera aktörer vilket på sikt bidrar till att sänka kostnaderna för vidmakthållande och vidareutveckling av Gripensystemet.

Alliansregeringens mål är att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020. Sverige är på god väg, men för att uppnå målet behövs ytterligare forskning och teknikutveckling. Vi behöver fler goda idéer, fler företag som arbetar med miljöteknik och vi behöver fler företag som exporterar våra framgångar.

Efterfrågan på teknik med minimal miljöpåverkan ökar både i Sverige och i omvärlden. Regeringen presenterade i september 2011 en ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export. Syftet med strategin är att stödja och utveckla förutsättningarna för svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014. Strategin omfattar bland annat stöd till innovationer och främjande av export. Regeringens ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt.

Medborgarna ställer hela tiden krav på energi- och miljöhänsyn och det är viktigt att fortsatta anpassningar på försvarsområdet sker. Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö och hållbar utveckling. Jag ser samarbetet som nu inleds för biobränsle för Gripen som ett konkret exempel på hur vi kan arbeta för att göra försvaret mer klimatsmart och bidra till utvecklingen av morgondagens miljöteknik.

F-35 kommer ut på förband

November 27th, 2012

Den amerikanska marinkåren blev först med att sätta in stridsflygplanet F-35 i ett förband. Vid flygbasen Yuma ska planet testas i tre år.

 

Tre plan av versionen F-35 B, med kort start och landningssträcka, har bildat en skvadron vid marinkårsbasen i Yuma i Arizona.

F-35 JSF är ett kraftigt försenat flygplansprojekt, och har också drabbats av stora kostnadsökningar. I samband med en norsk upphandling av stridsflygplan ställdes det mot Jas 39 Gripen, och blev sedan norrmännens val.

F-35 är ett s k 5e generationens flygplan med stora krav på att visa liten träffbild på radar (smygegenskaper).

De första flygningarna på förbandsnivå kommer att inledas strax före jul eller i början av januari nästa år. Först 2015 ska utvärderingen av flygplanets egenskaper vara klar så att F-35 kan sättas in för operativa uppgifter.

F-35 är tänkt att ersätta äldre flygplan som F/A-18 m fl. Närmare 2500 plan ska beställas. Det tillverkas av Lockheed Martin.

Norge öppnar för svenskt ubåtsköp

November 16th, 2012

Norge kan komma att köpa nya svenska ubåten A26 från Kockums. Nästa år avgörs mångmiljardaffären.

Amerikanska tidningen Seapower International, som har kopplingar till amerikanska marinen, uppger i senaste numret att nästa generations svenska ubåt A26 ligger bra till när Norge överväger att köpa nya ubåtar.

Kockums uppges vara ett av sex ubåtsvarv i världen som får lämna in informationsunderlag till den norska marinen.

A26 är under konstruktion och ska börja byggas nästa år i två exemplar av Kockums i Karlskrona på order av svenska försvaret. Enligt tidningen passar det svenska programmet tidsmässigt väl in i de norska planerna.

Norge har i dag sex ubåtar i den så kallade Ula-klassen. De togs i tjänst i början av 90-talet och måste antingen moderniseras eller ersättas med nya ubåtar senast 2025.

– Vilket alternativ det blir avgörs under 2013, säger Lars Gjemble, senior rådgivare på norska försvarsdepartementet, till Ny Teknik.

Han bekräftar att Kockums är ett av de sex varv som valts ut i arbetet med projektet ”Ny ubåt 6346”.

Kockums, som ägs av tyska Thyssenkrupp, kommer att svara inom kort.

– Vi hoppas vara aktuella som leverantör den dag som Norge samlar sig till beslut i frågan om sitt framtida ubåtsvapen, säger bolagets presschef John Ahlmark.

Enligt Lars Gjemble ska ubåtsvarven svara senast vid årsskiftet. Norrmännen vill bland annat kartlägga ubåtarnas kostnader, operativa förmågor och produktionstid inför det kommande stora investeringsbeslutet.

Även Thyssenkrupps andra ubåtsvarv, HDW i Kiel, ombeds lämna information liksom varven DCNS i Frankrike, Fincantieri i Italien, Navantia i Spanien och DSME i Sydkorea.

Modell av Kockums ubåt A26 som är under konstruktion och ska börja byggas nästa år.

Beslut i Schweiz i dag: Ja till 22 nya Gripen E

November 14th, 2012

Regeringen i Schweiz föreslår landets parlament att köpa 22 nya Gripen-plan från Sverige för dryga 23 miljarder kronor. Affären väntas skapa 10 000 nya jobb men motköpsaffären är långtifrån färdig.

Vid ett möte i dag onsdag antog Schweiz regering, det så kallade Förbundsrådet, ett lagförslag om att anskaffa 22 plan av nästa generations Gripen eller super-jas för 3,126 schweizerfranc eller motsvarande dryga 23 miljarder svenska kronor.

Ytterligare ett steg på vägen mot Schweiz stora vapenköp är därmed avklarat. Samtidigt uppger landets försvarsdepartement i ett pressmeddelande att det samlade värdet av motköpsaffärerna ännu inte uppgår till 100 procent, som den svenska leverantören Saab och dess ägare utlovat.

Enligt departement värderas motköpsaffärerna i dagsläget till nära 2,5 miljarder schweizerfranc eller ungefär 18, 5 miljarder svenska kronor.

Uppgörelsen med Sverige väntas, enligt Schweiz regering, skapa 10 000 nya jobb i landet under en varaktig tid framöver. Därutöver väntas den dessutom stärka landets FoU-kompetens ifråga om nytt högteknologiskt kunnande, skriver man.

Lagförslaget kommer nu att skickas vidare till landets bägge parlament. Dessa ska enligt planerna behandla frågan i mars respektive juni nästa år. Det är också mycket möjligt att det kommer att hållas en folkomröstning i fråga om själva finansieringen av köpet 2013 eller 2014.

Det var i fjol höstas som Schweiz regering bestämde sig för att välja det svenska stridsflygplanet i konkurrens med flera andra europeiska flygplanstillverkare. De svenska planen ska ersätta Alplandets flotta av F-5 Tiger, som bedöms nå sin livslängd runt 2020.