Archive for December, 2012

Spaceliner flyger i Mach 20

December 24th, 2012

Med raketflygplanet Spaceliner tar en tripp från Europa till Australien 90 minuter. Fullt möjligt enligt projektet Fast 20XX där Sverige deltar.

Det EU-stödda framtidsprojektet Fast 20XX har i tre års tid studerat förutsättningarna för en lång flygresa runt jorden i mycket hög hastighet – kring 20 gånger ljudhastigheten.

Tyska DLR har skissat på en farkost som skulle kunna göra en sådan resa.

Spaceliner startar upprättstående som rymdfärjorna gjorde med hjälp av raketmotorer. Den återanvändbara boostern släpper kort efter start och passagerarkapseln glidflyger sedan från hög höjd mot sin destination i hastigheten Mach 20. Planet landar sedan på en vanlig landningsbana.

De 17 deltagarna i Fast 20XXprojektet har inte konstruerat ett överljudsplan för färder i Mach 20 utan snarare undersökt förutsättningarna för hur sådana kombinerade flyg- och rymdfärder skulle kunna utföras.

En viktig fråga som har ställts är om människor klarar denhär typen av snabba flygfärder. Tyska institutet för rymdmedicin inom DLR svarar ja på den frågan.

En annan viktig fråga är hur planet ska kylas under färden, där friktionen mot atmosfären kan hetta upp delar av planet till 1800 °C. Lösningen ser ut att vara aktiv kylning i nosen och på vingframkanterna. Vatten ska nvändas som kylmedel i porösa keramiska komponenter.

Luftflödet kring flygfarkosten har också varit föremål för undersökningar. Eftersom planet flyger på mycket hög höjd, upp mot 100 km, kommer trycket kring planet att skifta enormt under en flygfärd. Tester i en tysk vindtunnel har jämförts med italienska simuleringar och resultatet kan ligga till grund för en framtida konstruktion av ett överljudsplan.

Dessutom har gruppen studerat vad som händer om en start behöver avbrytas. Hur ska passagerarutrymmet konstrueras för att både fungera som flygkabin och räddningskapsel.

Klart är att Spaceliner måste ha sin startplats långt från tätbebyggda områden och att flygfärden måste göras på mycket hög höjd för att inte befolkade områden ska utsätta för ljudbangar.

Ett första steg på vägen på Spaceliner är att testa projekt Alpha, ett rymdplan med tre personer ombord som ska släppas från en Airbus A330 från 14 km höjd och därefter nå höjden 100 km. I likhet med Virgin Galactics rymdturistprojekt räknar man med att den sortens farkoster gör korta rymdtripper i slutet av detta decennium.

Spaceliner är inte tänkt för korta rymdtripper utan för långa färder mellan kontinenter på jorden. Det kommer inte att bli aktuellt med sådana resor före 2050, tror Martin Sippel, projektkoordinator vid DLR.

 

Ryssland skrotar plan på egna Mistralfartyg

December 23rd, 2012

Den ryska marinen har skrotat planerna på att bygga två egna amfibieattackfartyg baserade på de franska Mistral som beställts.

Det uppger affärstidningen Vedomosti med hänvisning till regeringskällor.

Ryssland beställda förra året två amfibieattackfartyg av Mistralklass från Frankrike. I kontraktet infick att Frankrike skulle bygga dessa två fartyg. Sedan skulle ryska varv bygga ytterligare två fartyg till 80 procent, och Frankrike skulle stå för 20 procent av bygget.

Enligt uppgift anser nu ryska militärledningen att kostnadsreduktionen för de två ryskbyggda fartygen blir försumbar, och att kostnaden för de fyra fartygen blir tung för den samlade ryska militärbudgeten.

Dessutom har det tidigare uttryckts skepsis mot så många som fyra amfibieattackfartyg i den ryska flottan.

Beslutet att inte bygga fartygen anses komma sedan den förre försvarsministern Anatoly Serdyukov fick sparken. Efterträdaren Sergei Shoigu satte omedelbart efter sitt tillträde igång ett besparingsprogram för krigsmakten.

Fartyg i Mistralklassen kan bära med sig 16 helikoptrar och ett flertal landstigningsfartyg samt stridsfordon. De är även utrustade med ett komplett sjukhus för över 90 patienter.