Gripenpiloter bakom mängder av tillbud

April 7th, 2010 by mad_crille Leave a reply »

Jas39 Gripen flyger fel för ofta. 21 personer var sekunder från att mista livet när en Gripen sjönk till fel höjdnivå.  Nu rekommenderar Statens Haverikommission att Försvarsmakten gör något för att stoppa liknande felmanövreringar.

Sedan i början av 2000-talet har i medeltal 45 Gripenplan varje år kommit ur kurs eller som oftast hamnat på flyghöjder där de inte har tillstånd att vara.Detta sker i strid mot de order de fått från antingen den militära flygstridsledningen eller den civila flygtrafikledningen. Företeelsen kallas för brutna klareringar.-I 60-70 procent av fallen sker det under övningar i luftstrid och övriga fall till och från övningsområdet, säger Christer Westerlund, major på högkvarteret som jobbar nära piloterna i flygsäkerhetsfrågor.På frågan varför piloternas flyger igenom angivna flygnivåer finns det många olika svar, säger han.Det kan vara glömska, missuppfattning, felfokusering. Man tänker på något annat, framför allt när man är i övningsområdena. Och sedan när man är på väg hem kanske man tänker för mycket på själva övningen, säger Christer Westerlund. Men det beror inte på busflygning eller attitydproblem utan mer på omedveten handling, hävdar han.Statens Haverikommission har nu för första gången utrett ett allvarligt tillbud som orsakats av en bruten klarering och blev nyligen färdig med en rapport.. Slutsatsen är att Försvarsmakten måste minska antalet över- och underskridna flygnivåer med Jas39Gripen-plan till en ”tolerabel nivå”.

Detta ska ske i samarbete med Transportstyrelsen, som ansvarar för civilflyget.De brutna klareringarna är för många och borde kunna tas ned. Även om sannolikheten för en olycka är väldigt liten så kan ett felaktigt manövrerande orsaka en fruktansvärd katastrof, konstaterar Göran Rosvall, ordförande i utredningen. Det var på förmiddagen den 3 oktober 2007 som piloten i Gripenplanet X96I av misstag sjönk 300 meter under den nivå som flygledaren angivit, till flygnivå 150. Gripenplanet var på väg från en militär övning för att landa i Ronneby, när det kom på kollissionskurs med ett av Gotlandsflygs plan, en Saab 340.

Planen närmade sig varandra med 460 meter i sekunden och var bara två sekunder bort från varandra, säger Göran Rosvall.Ombord på Saab340 fanns två piloter och 18 passagerare. De var på väg från Bromma till Ronneby när Gripenplanet dök upp snett framför nosen på dem.Enligt piloterna var Gripen-planet 200 meter bort i sidled, medan den tekniska utrustningen pekar på en skillnad på 1 000 meter i sidled och 30 meter i höjdled.Enligt flygtrafikreglerna skulle planen vara separerade minst 5 000 meter i sidled och 300 meter i höjdled.När Gripenpiloten kommit på fel flygnivå beordrade flygledaren att han skulle stiga, varpå han gjorde det.

Samma order fick piloterna i Saab340 via antikollissionssystemet TCAS, vilket Jas39Gripen saknar. Dock syns Gripen på TCAS via transpondersystemet. Eftersom bägge planen steg i luftrummet befann de sig fortfarande på kollissionskurs och TCAS gav då ordern ”nedstigning”.Det blev obehagligt för passagerarna, säger Agne Widholm, utredningschef på haverikommissionen. De fick åka berg- och dalbana…Piloten i Gripenplanet har inte riktigt kunnat förklara varför han styrde ned till en lägre flygnivå än vad han hade tillstånd att ligga på.Själv uttrycker han sig som så i Haverikommissionens handlingar att det var ”synnerligen klantigt och allvarligt”.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.