Därför kraschade Air France

July 7th, 2012 by mad_crille Leave a reply »

2012. Alain Bouillard, chefsutredare av Air France-kraschen berättar under en presskonferens att det var en kombination av misstag som orsakade olyckan. Foto: Scanpix

 

För tre år sedan störtade Air France Airbus A330. 228 personer omkom, varav tre var svenskar. Att piloter blint litar på instrumenten är problematiskt, har en ny rapport kommit fram till.

 

I den tekniska rapport som den franska haverikommissionen under torsdagen lade fram slår man fast vad som ledde fram till den värsta olyckan som ett franskt plan någonsin utsatts för.

– Besättningen insåg aldrig att planet hade problem, säger Alain Bouillard, chefsutredare, under en presskonferens.

2009 avgick ett plan från Rio de Janeiro mot Paris. Planet försvann plötsligt från radarn. 228 personer, varav tre svenska omkom till följd av att planet kraschade i havet.

Skälen till varför planet kraschade finns väl dokumenterat i en tidigare rapport från franska Bureau de Enquûetes et d’Analyse, som presenterades för ett år sedan.

En av de mest avgörande faktorerna till olyckan var att felaktig information gavs till piloterna och datasystemen angående planets hastighet visade sig var felaktig.

Piloternas respons uppges som undermålig och visar på brister i piloternas utbildning för hur problem som uppkommer under höga hastigheter ska hanteras.

Efter tragedin har utbildningen för piloter världen över förändrats.

Det som den senaste rapporten understryker är de brister som fanns hos besättningen när det kom till att agera i en nödsituation.

Rapporten betonar vikten av att inte förlita sig på flygplanets autopilot-inställningar.

– Endast en extremt bestämd pilot skulle ha försökt att själv manövrera sig ut ur sen sådan här situation. Men det var för sent. Det var en situation som ett kommersiellt flygplan aldrig tidigare utsatts för, säger chefsutredaren Bouillard.

Att piloter blint litar på datorer är problematiskt, enligt rapporten.

– Besättningen följer blint datorernas uppmaningar. Men de ska ändå kunna se igenom datan och se vad deras plan faktiskt gör, säger Bill Voss, ordförande för Flight Saftey Foundation, till WSJ.

Rapporten föreslår bland annat att säkerhetssystemen i cockpiten på Airbus-plan ska göras om så att piloten lättare kan läsa av instrumenten då en stressad situation uppkommer.

Rapportens fokus ligger dock på att piloterna agerade felaktigt och inte följde de instruktioner som givitis vid nödsituationer. Kaptenen var inte tillräckligt aggressiv då han tog kontroll över situationen och gav heller inte besättningen tillräckligt tydlig information, enligt rapporten.

 

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.