Posts Tagged ‘Båtar’

Världens största flygplats-modell

July 10th, 2012

Knuffingen Airport tog sju år och 23,5 miljoner att bygga

Spänn fast säkerhetsbältet och häng med till världens största flygplats i miniformat!

På Knuffingen Airport ser allt ut som i verkliga livet.

Flygplan lyfter och landar i en strid ström och människor promenerar omkring.

Men allt är bara på låtsas.

Modellflygplatsen ligger i ”Speicherstadt” i Hamburg och beräknas locka en miljon besökare varje år.

Knuffingen Airport har tagit sju år att bygga och, håll i er nu, kostat 23,5 miljoner.

Den är världens största modellflygplats, 150 kvadratmeter, och där 40 flygplan och 90 bilar ständigt rör sig i takt med ett datastyrt program.

Tusentals detaljer

Människor promenerar omkring i terminalerna och bilarna är försedda med blinkande ljus. Övriga ljus på flygplatsen gör att den framstår som i ett blått skimmer.

Flygplanen är allt från Airbus A380 till små Cessnas och när de startar och landar gör de det med hjälp av tunna trådar som givetvis också är dataprogrammerade.

Sammanlagt finns här också:

40 000 lampor.

15 000 figurer.

500 bilar.

10 000 träd.

50 tåg med 1 000 vagnar.

100 signalljus.

200 strömbrytare.

300 byggnader.

Någon som undrar över att det tog sju långa år att bygga underverket?

 

Mosquiton – de allierades balsaplan

July 9th, 2012

TEKNIKHISTORIA. Ett bombplan utan beväpning, byggt av balsa och björkfaner, blev ett av andra världskrigets mest framgångsrika stridsplan. Ändå var de Havilland Mosquito nära att aldrig lyfta från ritbordet.

 

Motorbullret hörs över villataken i Bromma en mörk höstnatt 1943. Från flygfältet har en av British Overseas Air Corporations, BOAC:s, Mosquitoplan just lyft i riktning mot Skottland.

Förortsborna har hunnit vänja sig vid de nattliga överflygningarna. Men bara några få vet något mer om “the ball bearing run”, som fraktar kullager från svenska SKF till den brittiska industrin.

Ibland, som ikväll, finns annat än kullager och diplomatpost i lasten. En passagerare som får ligga insvept i tjocka filtar på durken ovanför de stora bombluckorna, med syrgas och kaffetermos till hands.

En av de som gör den obekväma resan är den danske fysikern Niels Bohr, som till sist tvingats fly sitt hemland sedan den nazistiska förföljelsen av judar nått även dit. Kullagertraden går från Bromma till flygbasen Leuchars, strax utanför skotska universitetsstaden St Andrews, rakt över det tyskkontrollerade Norge. Visserligen färdas man i skydd av mörkret, men utan beväpning är det bara en sak som gör flygningen möjlig: Mosquitons snabbhet.

Inte ens de tyska jaktplanen Fucke-Wulff 190, som varit svåra motståndare till britternas Spitfireplan, hinner ikapp kullagerlinjens Mosquitoplan. Av de 13 Mosquitoplan BOAC använder för flygningarna förloras fem i olyckor, men inte ett enda rapporteras nedskjutet.

Utgångspunkten, när De Havilland 1938 lanserade Mosquiton som idé, var att bygga ett så snabbt bombplan att det inte behövde någon beväpning. Att jämföra med USA:s tunga, lastdryga, men långsamma B-17 “Flygande fästning” som hade upp till 13 kulsprutor att försvara sig med.

Utan kulsprutor, bepansring och kulspruteammunition kunde vikten hållas nere, samtidigt som strömlinjeformen blev bättre utan utstickande torn för kulspruteskyttarna. Och utan skyttar kunde besättningen hållas nere till två man, en pilot och en navigatör – ännu en viktsbesparing som skulle ge utdelning i ökad snabbhet.

Idén var utmanande i sig, och ännu mer genom att valet av byggnadsmaterial. De Havilland ville bygga planet i trä, eftersom aluminium kunde befaras bli en bristvara i en krigssituation. Men redan tio år tidigare hade försvarsmakten pekat ut aluminium som framtidens material för flygindustrin.

På ytan var Mosquiton därför hopplöst föråldrad. Inte underligt att företagets ledare, Geoffrey de Havilland hade svårt att övertyga den brittiska försvarsbyråkratin.

Men på sätt och vis var Mosquiton en modernare konstruktion än de samtida metallflygplanen. Planet är ett av de första kompositbyggena, där man utnyttjade olika materials egenskaper så att de samverkade optimalt.

Flygplanskroppen var en självbärande sandwichkonstruktion, uppbyggd av björkfaner på in- och utsidan med balsa som distansmaterial. Den tillverkades i två halvor som sedan fogades samman. Vingarna var mer konventionellt uppbyggda, med spryglar av granvirke och klädda med björkfaner. Motorfästen och en del andra detaljer gjordes av stål.

De Havillands förslag förkastades i flera omgångar, men företaget arbetade ändå vidare på projektet. Det togs upp på nytt av flygministeriet, förkastades, togs upp igen, avbröts på grund av brist på komponenter, framförallt motorer och så vidare. Till sist, den 25 november 1940 provflögs den första Mosquitoprototypen. Det stod snart klart att den överträffade både beställarnas och konstruktörens krav och förväntningar.

De två Rolls-Royce Merlinmotorerna, samma som användes i Spitfireplanen, gav Mosquiton en toppfart på 630 kilometer i timmen, vid provflygningar gjorda i februari 1941. Det var cirka 50 kilometer i timmen snabbare än en Spitfire Mark II. Dessutom klarade planet att ta med sig upp till 450 kg bomber, fyra gånger så mycket som man ursprungligen räknat med.

Under utprovningen förändrades och förfinades Mosquiton, bland annat genom att vingarna förlängdes. Samtidigt insåg myndigheterna att planet passade till mer än rent bombplan och beställde även en jaktversion.

Serietillverkningen av de första Mosdquitoplanen kom igång mot slutet av 1941. En ytterligare fördel med träbygget var att det gick snabbt att få loss produktionskapacitet och öka produktionen.

Flygplanskropparna gjordes till exempel vid tre stora möbelföretag som nu blev inlemmade i den brittiska krigsindustrin, arbetarna var erfarna snickare, pianobyggare och så vidare. De laminerade skalhalvorna mot stora pluggar av betong med spännband som höll de olika lagren av faner och balsa på plats.

Till att börja med användes ett kaseinlim, men det visade inte stå emot fuktigt klimat tillräckligt bra när Mosquiton användes i tropikerna. I stället gick man över till Aerolite, ett vattenfast karbamidhartslim som utvecklats av brittiska kemister under 1930-talet, och som senare blev ett standardlim vid tillverkning av plywood och för båtbygge.

Totalt tillverkades 7781 Mosquitoplan, varav nära 7000 under krigsåren. En mindre del gjordes i Kanada och Australien. Planet fanns i 27 olika versioner och innan andra världskrigets slut hade det hunnit fylla en lång rad roller som bombplan, jaktplan, i attackversion, nattjaktplan och, som sagt, som kullagerlinjens fraktplan. Och till och med, i undantagsfall, som improviserat passagerarplan.

 

FAKTA Flög ikapp V1-bomberna

1944 började Tyskland terrorbomba London med obemannade flygande V1-bomber, föregångare till våra dagars kryssningsmissiler med en stridsladdning på 850 kilo. De drevs med en pulsjetmotor som gav en hastighet på 640 kilometer i timmen. Mosquiton var ett av de få plan som klarade att genskjuta V1:orna, sammanlagt sköts drygt 600 flygande bomber ner av Mosquitoförband.

Här är svenska skeppet som ska krossa piraterna i Somalia

July 8th, 2012

HMS Carlscrona. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens örologsfartyg är redo att åka till Somalia och bekämpa pirateri, erfar Rapport. Skeppet är självförsörjande och är utrustat med flera lätta kulsprutor.

 

Sveriges försvarsmakt är redo att skicka örlogsfartyget HMS Carlscrona till Adenviken, erfar Rapport.

Området ligger utanför Somalias kust och har sedan flera år hög pirataktivitet.

Regeringen uppges fatta beslut i en ny insats angående svenskt deltagande i Operation Atlanta vid ett sammanträde i Visby på Gotland i dag.

Operation Atlanta har stöd i en FN-resolution och ämnar skydda civil sjöfart samt livsmedelstransporter.

Sveriges potentiella bidrag till att bekämpa somailiska pirater utgörs av HMS Carlscrona. Fartyget har tidigare, under 8 månader år 2010, deltagit i den EU-ledda operationen Atlanta.

Fartyget har 40 millimeters- och 57 millimeterskanoner och är på många sätt självförsörjande, har en modern sjukavdelning med möjlighet till intensivvård samt egen operationssal,uppger Försvarsmakten.

Inför första resan till Somalias kust utrustades fartyget bland annat med fler lätta och tunga kulsprutor, ny stridsledningscentral och utbyggd sattelitkommunikation.

För att borda andra fartyg finns en större RIB-båt ombord. Fartyget har även helikopterplatta.

FAKTA HMS Carlscrona

  • Längd: 105,7 meter
  • Bredd: 15,2 meter
  • Djupgående: 4 meter
  • Deplacement: 3 150 ton
  • Fart: 20 knop
  • Beväpning: 40 millimeter och 57 millimeter allmålskanoner och kulsprutor.
  • Besättning: Under operation Atalanta 2010 tjänstgjorde 104 officerare och sjömän i nyckelbesättningen.

Källa: Försvarsmakten

Därför kraschade Air France

July 7th, 2012

2012. Alain Bouillard, chefsutredare av Air France-kraschen berättar under en presskonferens att det var en kombination av misstag som orsakade olyckan. Foto: Scanpix

 

För tre år sedan störtade Air France Airbus A330. 228 personer omkom, varav tre var svenskar. Att piloter blint litar på instrumenten är problematiskt, har en ny rapport kommit fram till.

 

I den tekniska rapport som den franska haverikommissionen under torsdagen lade fram slår man fast vad som ledde fram till den värsta olyckan som ett franskt plan någonsin utsatts för.

– Besättningen insåg aldrig att planet hade problem, säger Alain Bouillard, chefsutredare, under en presskonferens.

2009 avgick ett plan från Rio de Janeiro mot Paris. Planet försvann plötsligt från radarn. 228 personer, varav tre svenska omkom till följd av att planet kraschade i havet.

Skälen till varför planet kraschade finns väl dokumenterat i en tidigare rapport från franska Bureau de Enquûetes et d’Analyse, som presenterades för ett år sedan.

En av de mest avgörande faktorerna till olyckan var att felaktig information gavs till piloterna och datasystemen angående planets hastighet visade sig var felaktig.

Piloternas respons uppges som undermålig och visar på brister i piloternas utbildning för hur problem som uppkommer under höga hastigheter ska hanteras.

Efter tragedin har utbildningen för piloter världen över förändrats.

Det som den senaste rapporten understryker är de brister som fanns hos besättningen när det kom till att agera i en nödsituation.

Rapporten betonar vikten av att inte förlita sig på flygplanets autopilot-inställningar.

– Endast en extremt bestämd pilot skulle ha försökt att själv manövrera sig ut ur sen sådan här situation. Men det var för sent. Det var en situation som ett kommersiellt flygplan aldrig tidigare utsatts för, säger chefsutredaren Bouillard.

Att piloter blint litar på datorer är problematiskt, enligt rapporten.

– Besättningen följer blint datorernas uppmaningar. Men de ska ändå kunna se igenom datan och se vad deras plan faktiskt gör, säger Bill Voss, ordförande för Flight Saftey Foundation, till WSJ.

Rapporten föreslår bland annat att säkerhetssystemen i cockpiten på Airbus-plan ska göras om så att piloten lättare kan läsa av instrumenten då en stressad situation uppkommer.

Rapportens fokus ligger dock på att piloterna agerade felaktigt och inte följde de instruktioner som givitis vid nödsituationer. Kaptenen var inte tillräckligt aggressiv då han tog kontroll över situationen och gav heller inte besättningen tillräckligt tydlig information, enligt rapporten.

 

Byggde flygsimulator – av en riktig 737:a

June 12th, 2012

Förverkligade sin dröm hemma i villans garage

Han började med att kapa av nospartiet på ett gammalt jetplan.

Tolv år och en miljon kronor senare står drömbygget äntligen klart hemma i garaget:

En helt egen flygsimulator.

Amerikanen James Price älskar flyg. Vid sidan av jobbet som flygledare i Oakland, Kalifornien, så är han också pilot på fritiden.

Men det räcker inte.

År 2000 började projektet med att bygga en egen flygsimulator, en av få i världen som är inrymd i ett riktigt flygplansskal.

Flög för Lufthansa

– Jag ville förverkliga min dröm att få flyga jetplan över hela världen. Alla måste få ha sin egen galna hobby, säger James Price.

Nospartiet på en gammal Boeing 737-100, byggd 1969 och som varit i tyska Lufthansas tjänst, blev utgångspunkten. Till en början fick den stå i en hangar men för tre år sedan flyttade James Price sitt hobbyprojekt hem till garaget – som normalt rymmer tre bilar – i villan i Pleasanton, Kalifornien.

”Blir aldrig helt klar”

Nu kan han äntligen sitta vid spakarna och få den hett efterlängtade känslan av att flyga över hela världen.

Men så har drömmen också kostat honom runt 150000 dollar, cirka en miljon kronor, uppger lokaltidningen San José Mercury News.

– Men jag tror inte att simulatorn någonsin blir helt klar, säger James Price till tidningen.

– Det kommer alltid ny teknik som jag inte kan låta bli att installera i den.

Byggde Airbus i garaget

Price är inte den enda flygentusiasten som pysslat med spektakulära hembyggen i garaget.

Rysk plan på strategisk bombare

June 11th, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nytt femte generationens bombplan behöver utvecklas i Ryssland anser premiärminister Dmitrij Medvedev.

Medvedev uttalade sig i helgen sedan frågan om ersättare för det tidigare strategiska bombflyget hade tagits upp i parlamentet tidigare i veckan, rapporterar nyhetstjänsten Ria Novosti.

– Vid sidan om utvecklingen av ett femte generationens jaktplan har vi även planer på ett avancerat långdistansplan. Jag pratar om ett strategiskt bombplan, sa Medvedev.

Det håller inte längre att modernisera och underhålla det existerande bombflyget, tillade han.

Vice premiärminister Dmitry Rogozin sa tidigare under veckan att med de nya missillsystem som byggs upp runt om i världen så går det inte längre att förlita sig på att det gamla strategiska bombflyget ska kunna slå till mot fientliga mål.

Ryssland tar för närvarande fram ett femte generationens jaktplan under projekt Pak-Fa. Arbetet leds av flygplansbyggaren Sukhoi.

Ryssland har tidigare meddelat att landet tänker ha ett nytt bombplan klart till 2025. Den nya generationen bombplan ska ersätta modeller som Tu- 95, Tu-160 och Tu-22M3

Förarlösa plan upplöser krigets regler

June 1st, 2012

 De har namn som ”Rovdjuret” och ”Liemannen”. Styrda från skyddade kontrollrum slår de till på andra sidan jordklotet. Bara de senaste dagarna har närmare 30 personer dödats. Nu varnar experter för att USA:s attacker med drönare, förarlösa flygplan, upplöser krigets lagar.

Kameran fångar från hög höjd bilden av två män som stiger in i en vit pickup och far i väg med dammet yrande om bakhjulen.

De kör i hög fart på grusvägar genom ett öppet solstekt jordbrukslandskap.

Kameran följer deras färd några minuter tills hela bilden plötsligt fylls av rökmoln. När slöjorna skingras framträder förvridna rester av vad som nyss var en bil.

Två fiender har eliminerats – medan de amerikaner som höll i avtryckaren befann sig i säkerhet långt därifrån. Filmsekvensen, som kommer från det amerikanska flygvapnet, visar ett allt viktigare vapen i USA:s kamp mot terrornätverket al-Qaida och talibanerna: drönare eller obemannade flygfarkoster.

Bara sedan den 23 maj har det rapporterats om fyra dödliga drönar- attacker i norra Pakistan. Enligt preliminära uppgifter skördade de 28 liv, flera av dem civila.

Attackerna har ökat drastiskt i antal under president Barack Obamas tid vid makten. Sedan 2009 har 252 attacker genomförts i Pakistan, enligt Longwarjournal.org, en källa som expertisen litar på. De har resulterat i 1.879 döds- offer, varav 87 civila och övriga klassade som al-Qaida eller talibaner.

Under samma tid har 38 attacker utförts i Jemen, med totalt 298 dödsoffer varav 242 påstådda al-Qaida-medlemmar och 56 civila.

Jan Hallenberg är professor på Försvarshögskolan med amerikansk säkerhetspolitik som specialitet.

–?Ur USA:s synvinkel har det här varit väldigt effektivt. al-Qaidas centrala ledning har försvagats allvarligt i både Pakistan och Jemen. Det har även slagit hårt mot talibanerna, säger han till DN.

USA har också satsat på drönarna av det uppenbara skälet att amerikanska liv inte behöver riskeras. Farkosterna styrs från flygbaser i USA eller skyddade högkvarter i Afghanistan.

Men ur den internationella rättens perspektiv är drönarattackerna djupt problematiska. För det första löser de upp rådande regler för när dödligt våld får tillgripas. För det andra utförs de utan hänsyn till andra länders gränser och självbestämmande.

I fredstid får dödligt våld användas av polis bara som sista utväg och i nödvärn, förklarar Mark Klamberg, folkrättsforskare vid Stockholms universitet. I normala fall ska den misstänkta brottslingen gripas. Råder det en väpnad konflikt, i dagligt tal krig, tillåter den internationella rätten att kombattanter, stridande personer, dödas.

–?Problemet med drönarattackerna är att de ibland görs i länder där många skulle säga att det inte pågår en väpnad konflikt. Kritikerna menar att i så fall ska de misstänkta terroristerna i första hand gripas,

 

–?USA däremot anser att man utkämpar ett krig mot terrorismen som pågår i hela världen och att man därför har rätt att tillgripa dödligt våld så snart en stat inte själv är förmögen att gripa in. Enligt detta synsätt finns ingen skyldighet att först försöka gripa en misstänkt terrorist.

Vita huset hänvisar enligt Jan Hallenberg till FN-resolutionen efter 11 september-attacken där USA gavs rätt att slå tillbaka.

–?Amerikanerna anser att de som dödas med drönarna är allierade med dem som angrep USA 2001. Men deras tolkning är omstridd, säger Hallenberg.

Drönarattackerna har dock ett strategiskt pris för USA: de försämrar den redan hårt ansträngda relationen med Pakistan, som kräver ett stopp. För att lägga tyngd bakom orden har man stängt försörjningsvägar till Afghanistan för Nato. USA å sin sida anser att Pakistan gör för lite för att stoppa terrorister.

Jan Hallenberg menar att USA:s agerande kommer att få mycket långtgående säkerhetspolitiska konsekvenser.

–?När Kina och Ryssland har den här utrustningen kommer de att använda den på samma sätt och med samma motiveringar som amerikanerna: vi slår ju bara mot terrorister, säger Jan Hallenberg.

Han exemplifierar med islamistiska uigurer som Kina skulle kunna tänkas jaga inne i andra centralasiatiska länder.

–?Det sänker tröskeln för våldsanvändning över nationsgränser. Stormakter kan tillgripa våld i situationer där man annars kanske skulle ha avstått, säger Jan Hallenberg.

Mark Klamberg pekar på en annan konsekvens.

–?Amerikanerna skulle inte acceptera att den här metoden användes på deras eget territorium, men de förväntar sig att andra ska acceptera det. Det gör att kampen mot terrorn, som i sig är legitim, tappar stöd i de berörda länderna, säger Klamberg.

 

Miljontals falska kretsar hos militären

May 29th, 2012

 

Förfalskade elektronikkretsar är ett stort problem för den amerikanska militären. Flygplan, helikoptrar och missiler finns bland de drabbade systemen. Marinhelikoptern SH 60B är ett exempel. Foto: U.S. Navy photo Joshua Wayne LeGrand

Mer än en miljon förfalskade elektronikkretsar har upptäcks hos den amerikanska militären. Flygplan, helikoptrar och missiler finns bland de drabbade systemen.

En kommitté i den amerikanska senaten har i ett års tid undersökt hur förfalskade elektronikkretsar nästlar sig in i militära system. Nu publiceras rapporten, och kommittén slår fast att problemet är utbrett.

Cirka 1 800 olika komponenter med misstänkta förfalskningar har upptäckts. Totalt innehåller de mer än en miljon falska kretsar. Och då har bara en del av leveransförsörjningen under 2009 och 2010 granskats.

Utredarna har följt över 100 av falsifikaten till källan och konstaterar att mer än 70 procent härrör från Kina. Många av fuskkomponenterna värms bort från importerat elektronikskrot. De putsas upp, förpackas, märks ibland om och säljs som nya. Men elektroniken kan ta stryk i hanteringen.

Här är några exempel på försvarsmaterial där misstänkta förfalskningar har upptäckts:

-Marinhelikoptern SH 60B. Falska kretsar i elektromagnetiska filter som behövs för ett så kallat flir-system för mörkerseende.

-Fraktflygplanet C-130J. Falska minneskretsar i en bildskärm som ger piloten viktig information, bland annat om bränsleförbrukning och varningsmeddelanden.

-Flygplanet P-8Q Poseidon. En falsk komponent i en modul för att upptäcka is på flygplanet, som är en modifierad version av passagerarplanet Boeing 737 avsett för marinen.

Fuskkretsarna innebär inte bara en säkerhetsrisk. De orsakar även stora kostnader när en upptäckt förfalskning ska ersättas, varnar kommittén. Rapporten avslöjar också att flera underleverantörer underlåtit att rapportera upptäckta förfalskningar till försvarsdepartementet.

I en artikel i februari beskriver Ny Teknik hur även svenska företag drabbats av förfalskade komponenter. Ett exempel är försvarskoncernen Saab där förfalskningar upptäcktes i sluttester av ett militärt radarsystem för några år sedan. Sedan dess har företaget stramat upp rutinerna för hur elektronik ska köpas.

________________________________________________________________________________

FAKTA Fyra sorters falska kretsar

Begagnade. Komponenterna värms bort från kretskort i skrotad elektronik. De fräschas upp, förpackas och säljs som nya.

Piratkopior. Bedragare tillverkar nya kretsar som liknar produkter från etablerade varumärken. Ibland är det tomma kapslar utan innehåll.

Felmärkningar. Komponenter märks om så att de liknar en dyrare version. De kan därmed se ut att ha mer kapacitet eller bättre tålighet mot värme och strålning till exempel.

Kasserade. Seriösa halvledartillverkare kasserar komponenter som inte håller måttet. De smugglas ut från fabriken och säljs som prima

Helikopter fick nödlanda på södra Gran Canaria

May 28th, 2012

Under en inspektionsrunda med helikopter av en högspenningsledning kom helikoptern för nära en ledning med rotorbladen och tvingades nödlanda.
Enligt källor på flygbolaget är piloten och två personer oskadda.
Piloten lyckades styra enheten trots att det visat sig att bakre propellern snuddat kabeln och fått en liten skada. Piloten landade i ett bergsområde cirka 300 meter från Gran Canarias motorväg GC1, bredvid Las Burras i kommunen San Bartolomé de Tirajana, har källorna indikerat .

Enligt ett uttalande från koordinerande center, Emergency & Säkerhet, aktiverades räddningstjänsten efter att ha fått ett larm vid 10.30 (lokal tid). En person rapporterade att han hade sett en helikopter som kolliderat med en högspänningskabel nära motorvägen GC-1, och var på väg mot berget.
Helikoptern hade flugit över andra delar av bebyggelsen på låg höjd, vilket orsakade många invånare att ringa den lokala polisen i San Bartolome de Tirajana, oroad över att helikoptern flög på så låg höjd över sina hus i närheten av Playa del Inglés och San Fernando de Maspalomas.
Kommunens ansvariga tycker att man varit oansvariga genom att flyga på så låg höj att man kolliderat med ledningarna.

Det var skickligt av piloten att kunna sätta ner helikoptern trots att styrpropellern var skadad.

Polis bevakar Arjeplogsfjällen från helikopter

May 27th, 2012

Under söndagen kommer polisen att flyga med helikopter över Arjeplogsfjällen och hålla ögonen öppna.

Anledningen är att det kommit in flera rapporter om att skotrar körs utanför skoterlederna. Det fina vädret ska ha dragit många skoteråkare till fjällen. Polisen uppmanar skoterförare att hålla sig på lederna och att ta hänsyn till djur och natur.