Posts Tagged ‘F-35B’

Stealthplanet lyfter rakt upp

May 24th, 2013

Det amerikanska stridsplanet F-35B har nu visat att det kan starta vertikalt.

För första gången har ett stridsplan med stealthteknik i operativt skick lyft från marken rakt upp.

I en video från tillverkaren Lockheed Martin startar deras F-35B Lightning II vertikalt och landar även rakt ned efter en kort hovring på låg höjd.

Planet är av typ STOVL vilket står för Short Take-Off and Vertical Landning.

Det betyder att planet främst är avsett för att kunna starta på en kort bana och landa vertikalt. Men F-35B kan alltså även lyfta helt vertikalt.

Det kan emellertid bara utnyttjas när planet lättats och har lite bränsle i tankarna och det mesta av beväpningen avlägsnad. Enligt Lockheed Martin är syftet att snabbt kunna omgruppera planet när det landat eller av annat skäl befinner sig på en plats utan startbana.