Posts Tagged ‘försvarsminister Karin Enström’

Utrusta Jas med kryssningsrobotar

April 27th, 2014

gripen

Försvarsminister Karin Enström tycker att kryssningsrobotar på nya Jas Gripen blir avskräckande. Planet på bilden är från världscuptävlingarna i Falun, mars 2014. Foto: TT

 

Regeringen vill att Sverige ska utrusta den nya generationen Gripenplan med kryssningsrobotar, säger försvarsminister Karin Enström till Ekot.

 

Det ger ju en ny förmåga i och med att det blir en längre räckvidd, man kan alltså bekämpa mål längre bort och det är också en hög precision och det blir ju avskräckande.

Utrikesminister Carl Bildt konstaterade i höstas att vapentypen aldrig varit aktuell för Sverige, eftersom ”vårt försvar är ett försvar”.

Kryssningsrobotar anses kontroversiella, eftersom de kan användas till att anfalla mål och länder på stora avstånd, och försvarsmaktens uppdrag är att skydda och försvara Sverige. Robotarna kan även utrustas med kärnvapen.

Men eftersom flera länder runt Östersjön, bland annat Ryssland, satsar på kryssningsrobotar bör även Sverige ha samma förmåga, anser försvaret.

Det visar en presumtiv motståndare att vi kan bekämpa på stora avstånd och därför tror vi att det är avskräckande, säger överstelöjtnant Johan Hansson till Ekot.

Satsningen ingår i det förslag som regeringspartierna presenterade i tisdags, inför riksdagens försvarsbeslut nästa år.

Grönt ljus för 60 nya Super-Jas

January 18th, 2013

jas_gripen39

 

Alliansregeringen har valt att köpa 60 nya Jas 39 Gripen E och följer därmed ÖBs lägsta gräns för hur många nya stridsflygplan Sverige behöver.

 

 

Sveriges Television, SvT, avslöjar i dag att regeringen beslutat att köpa 60 stycken nya generationens Jas 39 Gripen (E).

Tidigare har man vacklat ifråga om behovet och sagt att man förordar köp av mellan 40 och 60 nya stridsflygplan. Detta samtidigt som landets militära överbefälhavare´ Sverker Göranson ville beställa 60-80 plan. Riksdagen sa i december ja till köpa av 40-60 plan.

Försvarsminister Karin Enström (m) uppger för SvT att just 60 plan motsvarar Försvarsmaktens behov. Hon tycker också att det är bra att försvarsmakten får beställa den de nya planen och att köpet kommer att “säkra framtida svensk flygstridsförmåga fram till år 2042”.

Enligt uppgifter togs det aktuella beslutet om att köpa 60 nya Gripen E för en vecka sedan.

-Det togs på regeringssammanträdet förra torsdagen, säger Henrik Hedberg, pressekreterare hos Karin Enström.

Det betyder att beslutet var taget när Folk och Försvar diskuterade storleken på det svenska försvaret i Sälen den gångna helgen.

När Öb diskuterade flygvapenmoderniseringen med politikerna i riksdagens försvarsutskott vid en öppen utfrågning i höstas sa han att om regeringen går på den lägre numerären 60 plan, så måste det kompenseras genom inköp av luftvärnssystem i syfte att förstärka luftförsvaret.

-Stridsflygsystemet är en del av luftförsvaret och antalet påverkar givetvis andra delar av luftförsvaret. 60 plan är ett absolut minimum, sade Sverker Göranson då.

Strax före jul tog regeringen beslut om att köpa ett nytt luftvärnssystem med kort räckvidd som ska ersätta dagens Robot-70. Om det är denna förstärkning som ÖB menar ska kompensera före att beställningen kommer att bestå av 60 plan i stället för 80 plan är oklart.

De första av de nya flygplanen kommer att levereras under 2018 och systemet uppges vara fullt operativt ”framåt 2027”.

Natochefen vill ha mer hjälp av Sverige

January 15th, 2013

rasmussenenstrom468

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen vill stärka det militära samarbetet med Sverige och bland annat dela fler försvarsförmågor under initiativet “Smart Defence”.

 

På besök i Sälen i dag måndag, på Folk och försvars rikskonferens, sa Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen att han gärna skulle se mer av ökat samarbete mellan Sverige och den militära alliansen Nato. Sverige är i dag partner till försvarsorganisationen dock inte aktiv medlem.

Anders Fogh Rasmussen nämnde flera områden inom vilka Sverige och Nato redan har samarbete och där han också välkomnat ett starkare engagemang från Sveriges sida framöver.

Ett gällde de framtida insatserna i Afghanistan. Den nuvarande Nato-ledda insatsen, som Sverige deltar i, går mot sitt slut 2014 och ska ersättas av en ny Natoinsats som Sverige, enligt Fogh Rasmussen, redan sagt sig vilja delta i och även är med och förbereder.

Det nya uppdraget går ut på att bidra till att träna och utbilda afghanska militära styrkor efter 2014. Det vill säga efter att de nuvarande Isaf-styrkorna dragit sig ur landet.

Anders Fogh Rasmussen sa sig också vara starkt positiv till att Sverige och Nato framöver i högre grad än i dag samordnar militära förmågor och delar på kostnaderna. Det arbetet drivs i dag inom Nato inom ramen för initiativet Smart Defence.

-Många länder jobbar i dag i hop för att skapa förmågor som vart och ett annars inte skulle ha råd att skaffa, sa han och nämnde som exempel att Sverige och tre Natoländer bland annat arbetar tillsammans kring tung transportförmåga i Ungern där tre stycken C17-plan är placerade.

Men man samarbetar också exempelvis i fråga om skydd och försvar av hamnar och när det gäller träning och utbildning av soldater med olika kompetenser.

Ett tredje samarbetsområde handlade om nya direkta insatser. Anders Fogh Rasmussen lovordade svenska flygvapnets insatser över Libyen för två år sedan, då Gripen hjöälpte Nato med taktisk spaning. Han välkomnade dessutom att Sverige och Finland – som är militärt alliansfria – ska hjälpa Natolandet Island att övervaka landets territoriella gränser.

Frågan om Islands luftrum har politiskt behandlats som en del av det nordiska samarbetet, men det har förekommit diskussion om huruvida det handlar om övningar eller deltagande i egentliga militära operationer.