Posts Tagged ‘helikopters’

Saab-chef besviken över val av ny luftvärnsrobot

January 1st, 2013

saab_robot_468_170Inom Saab AB uttrycker man i dag besvikelse över regeringens ja till köp av den tyska luftvärnsroboten IRIS-T. Bolaget hade velat sälja nästa generations Robot-70 till försvaret men fick inte delta i upphandlingen

Enligt Svenska Dagbladet i dag har regeringen nu beslutat att köpa den tyska luftvärnsroboten IRIS-T, som är på väg att tekniskt utvecklas för att användas av marktrupper i luftförsvarssyfte.

Enligt tidningen fattades beslutet strax före julhelgen. Ärendet fanns dock inte med på regeringens officiella ärendeföreteckning torsdagen den 20 december.

Försvarsminister Karin Enström bekräftar för Svenska Dagbladet att regeringen bemyndigat köp “av ett nytt korträckviddigt luftvärnssystem”.

Tanken är att det ska ersätta luftvärnssystemet Robot-70, som används i Sverige sedan 70-talet och i omgångar moderniserats för såväl svenska som utländska försvarsmakters räkning. Robot-70 utvecklades av Bofors och anses nu nå sin tekniska livslängd runt 2016.

IRIS-T finns i dag i Sverige som jaktrobot på Jas 39 Gripen. Nu pågår en vidareutveckling av IRIS-T som en robot som kan avfyras från marken i två versioner, en för kort räckvidd och en för medellånga distanser.

Ulf Hellberg, vice vd och ansvarig för affärsutveckling på Dynamics, är i dag besviken över uppgiften att regeringen valt att gå vidare med IRIS-T. Detta trots att Saab är med på ett hörn och utvecklar vissa komponenter på nya IRIS-T i ett internationellt konsortium som leds från Tyskland.

Skälet är att Saab inte fått vara med och konkurrera med sin senaste version av Robot-70, kallad Robot-70 NG VSHORAD, som lanserades 2011. Den finns i en variant som bärs på axeln (MANPAD) och en variant som avfyras från ett fordon.

– Vi har noterat regeringens beslut att gå vidare med ett annat robotsystem. Samtidigt är det värt att poängtera att det finns en ny färdigutvecklad version av Robot-70 med både förbättrad räckvidd och sikte som tagits fram för den internationella marknaden. Saab har gjort en egensatsning på att modernisera Robot 70-systemet och vi hade förstås gärna deltagit i en öppen upphandling. Samtidigt har vi som företag inte insyn i alla delar av beslutsunderlaget och vi kan därför inte kommentera den delen av beslutet. Det verkar som om regeringen har valt att gå vidare med att vidare- och nyutveckla IRIS-T, säger han i en skriftlig kommentar till Ny Teknik.

IRIS-T används i dag i Sverige som infraröd jaktrobot på Jas 39 Gripen och kallas då Robot-98. Den kommande korträckviddiga markbaserade varianten uppges ha längre räckvidd och vara enklare att manövrera än Robot-70.

Källor inom försvaret bekräftar i dag för Ny Teknik att den kommande svenska anskaffningen beräknas kosta i storleksordning en miljard kronor.

Oppositionen hade inför omröstningen i riksdagen i mitten av december invändningar mot köpet eftersom man ansåg att regeringens beslutsunderlag var för torftigt. Bland annat saknades uppgifter om inköpskostnaden när försvarsutskottet arbetade med budgetfrågan.

IRIS-T utvecklas av Tyskland, Italien, Sverige, Grekland, Norge. Huvudleverantör är den tyska försvarskoncernen Diehl Defence.

Fotnot: VSHORAD står för Very Short Range Air Defence, det vill säga kortsträckviddigt luftvärn. MANPAD: En manburen robot som man kan bära på axeln.

F-35 kommer ut på förband

November 27th, 2012

Den amerikanska marinkåren blev först med att sätta in stridsflygplanet F-35 i ett förband. Vid flygbasen Yuma ska planet testas i tre år.

 

Tre plan av versionen F-35 B, med kort start och landningssträcka, har bildat en skvadron vid marinkårsbasen i Yuma i Arizona.

F-35 JSF är ett kraftigt försenat flygplansprojekt, och har också drabbats av stora kostnadsökningar. I samband med en norsk upphandling av stridsflygplan ställdes det mot Jas 39 Gripen, och blev sedan norrmännens val.

F-35 är ett s k 5e generationens flygplan med stora krav på att visa liten träffbild på radar (smygegenskaper).

De första flygningarna på förbandsnivå kommer att inledas strax före jul eller i början av januari nästa år. Först 2015 ska utvärderingen av flygplanets egenskaper vara klar så att F-35 kan sättas in för operativa uppgifter.

F-35 är tänkt att ersätta äldre flygplan som F/A-18 m fl. Närmare 2500 plan ska beställas. Det tillverkas av Lockheed Martin.

Norge öppnar för svenskt ubåtsköp

November 16th, 2012

Norge kan komma att köpa nya svenska ubåten A26 från Kockums. Nästa år avgörs mångmiljardaffären.

Amerikanska tidningen Seapower International, som har kopplingar till amerikanska marinen, uppger i senaste numret att nästa generations svenska ubåt A26 ligger bra till när Norge överväger att köpa nya ubåtar.

Kockums uppges vara ett av sex ubåtsvarv i världen som får lämna in informationsunderlag till den norska marinen.

A26 är under konstruktion och ska börja byggas nästa år i två exemplar av Kockums i Karlskrona på order av svenska försvaret. Enligt tidningen passar det svenska programmet tidsmässigt väl in i de norska planerna.

Norge har i dag sex ubåtar i den så kallade Ula-klassen. De togs i tjänst i början av 90-talet och måste antingen moderniseras eller ersättas med nya ubåtar senast 2025.

– Vilket alternativ det blir avgörs under 2013, säger Lars Gjemble, senior rådgivare på norska försvarsdepartementet, till Ny Teknik.

Han bekräftar att Kockums är ett av de sex varv som valts ut i arbetet med projektet ”Ny ubåt 6346”.

Kockums, som ägs av tyska Thyssenkrupp, kommer att svara inom kort.

– Vi hoppas vara aktuella som leverantör den dag som Norge samlar sig till beslut i frågan om sitt framtida ubåtsvapen, säger bolagets presschef John Ahlmark.

Enligt Lars Gjemble ska ubåtsvarven svara senast vid årsskiftet. Norrmännen vill bland annat kartlägga ubåtarnas kostnader, operativa förmågor och produktionstid inför det kommande stora investeringsbeslutet.

Även Thyssenkrupps andra ubåtsvarv, HDW i Kiel, ombeds lämna information liksom varven DCNS i Frankrike, Fincantieri i Italien, Navantia i Spanien och DSME i Sydkorea.

Modell av Kockums ubåt A26 som är under konstruktion och ska börja byggas nästa år.

Beslut i Schweiz i dag: Ja till 22 nya Gripen E

November 14th, 2012

Regeringen i Schweiz föreslår landets parlament att köpa 22 nya Gripen-plan från Sverige för dryga 23 miljarder kronor. Affären väntas skapa 10 000 nya jobb men motköpsaffären är långtifrån färdig.

Vid ett möte i dag onsdag antog Schweiz regering, det så kallade Förbundsrådet, ett lagförslag om att anskaffa 22 plan av nästa generations Gripen eller super-jas för 3,126 schweizerfranc eller motsvarande dryga 23 miljarder svenska kronor.

Ytterligare ett steg på vägen mot Schweiz stora vapenköp är därmed avklarat. Samtidigt uppger landets försvarsdepartement i ett pressmeddelande att det samlade värdet av motköpsaffärerna ännu inte uppgår till 100 procent, som den svenska leverantören Saab och dess ägare utlovat.

Enligt departement värderas motköpsaffärerna i dagsläget till nära 2,5 miljarder schweizerfranc eller ungefär 18, 5 miljarder svenska kronor.

Uppgörelsen med Sverige väntas, enligt Schweiz regering, skapa 10 000 nya jobb i landet under en varaktig tid framöver. Därutöver väntas den dessutom stärka landets FoU-kompetens ifråga om nytt högteknologiskt kunnande, skriver man.

Lagförslaget kommer nu att skickas vidare till landets bägge parlament. Dessa ska enligt planerna behandla frågan i mars respektive juni nästa år. Det är också mycket möjligt att det kommer att hållas en folkomröstning i fråga om själva finansieringen av köpet 2013 eller 2014.

Det var i fjol höstas som Schweiz regering bestämde sig för att välja det svenska stridsflygplanet i konkurrens med flera andra europeiska flygplanstillverkare. De svenska planen ska ersätta Alplandets flotta av F-5 Tiger, som bedöms nå sin livslängd runt 2020.

Indien tappar intresse för ryskt smygplan

October 25th, 2012

Sukhoi T-50 testats Foto: Sukhoi

Indien minskar sin beställning av det ryska femte generationens stridsflygplan PAK-FA som indierna utvecklar med Sukhoi.

Enligt nyhetstjänsten Ria Novosti drar Indien ner sin beställning från 200 till 144 plan. Planet testas nu i prototyputförande som Sukhoi T-50. Den ryska versionen ska komma ut på förband 2017.

Indien vill tillverka sin egen version av planet. En större del än vad som var tänkt tidigare ska utvecklas av indierna själva och därför beräknas inte produktionen där komma igång förrän 2020. Främst är det programvara och navigationsteknik som indierna vill utveckla själva. Motorer och en del av smygtekniken står ryssarna för.

Sannolikt kommer en första rysk prototyp att levereras till Indien 2014. Den ska följas av ytterligare en 2017 och en tredje 2019. Utifrån erfarenheterna med den tredje prototypen bestäms hur serieversionen ska utformas.

Slutsumman för projektet är ännu svår att räkna fram men indierna talar om storleksordningen 200 miljarder kronor.

Till konkurrenterna räknas amerikanska F-22 och F-35 samt kinesiska J-20. Även i Japan finns planer på att bygga ett femte generationens stridsflygplan.

Kolfiberkopia av flygklassiker

September 19th, 2012

Amerikanska Cubcrafters visar en kopia av klassiska sportplanet Piper Super Cub, kallad Carbon Cub SS, på flygmässan ILA i Berlin.

Det är första gången planet visas i Europa. Jämfört med originalet har det kunnat lättas 100 kg tack vare användningen av kolfibermaterial.

I stället för den Lycomingmotor som satt i originalet har man anlitat motortillverkaren ECi, som tillverkar en förfinad och moderniserad variant av den ursprungliga motorn. Dock påpekar företaget att mekaniker som är vana att serva den Lycomingmotorn känner igen sig även i den nya motorn.

Den 180 hästkrafter starka motorn tar planet i luften efter en startsträcka på endast 20 meter. Carbon Cub uppges vara extremt starkt byggd och klarar start och landning på mycket svåra underlag.

Maxhastigheten är 225 km/h och räckvidden på en tankning 720 km.

Miljardstriden om Super-Jas är i gång

September 6th, 2012

Fler delar av Gripen-systemet kan i framtiden komma att tillverkas utomlands, jämfört med i dag. Saab AB förhandlar i dagarna intensivt med myndigheter och försvarsindustri i Schweiz om vilken teknik som ska upphandlas och var.

Förhandlingsspelet kring miljarderna från Schweiz planerade köp av Super-Jas, Gripen E, är i full gång. Schweiz tänkta investering uppgår till 21, 5 miljarder för 22 plan. Samtidigt planerar den svenska regeringen att köpa 40–60 plan för 90 miljarder kronor. Länderna har enats kring ett samarbetsavtal, som ska ge samordningsvinster. En faktor att ta hänsyn till är att Sverige erbjuder Schweiz nya Gripen till ett fast pris.

Mycket är dock ännu oklart kring hur miljarderna från affärsuppgörelsen fördelar sig mellan parterna. Design, utveckling och sammanfogning av flygplanskroppen, vingarna och systemintegrationen av dagens Gripen-plan, sker huvudsakligen i Linköping i dag.

Enligt Mats Hansson, projektledare på Försvarsexportmyndigheten, ska huvudleverantören Saab, enligt det svensk-schweiziska avtalet, upphandla tillverkning och komponenter där det är bäst och billigast.

– Det är ju en fråga för industrin, Saab egentligen, var de kan producera till lägsta kostnad, säger han.

Schweiz har krävt direkta motköp, industriella samarbeten, tekniköverföringar och FoU-samarbeten. Landets medier har spekulerat i att utveckling och tillverkning för runt 1,7 miljarder franc, dryga 12 miljarder svenska kronor, kan komma Schweiz till godo.

Av dessa bedöms merparten eller uppåt 7,5 miljarder kronor kunna hamna i Schweiz, bland annat genom att Gripen E produceras gemensamt med Saab. Landets statliga försvarskoncern Ruag, som redan tillverkar Gripens fällbara bränsletankar, väntas få en huvudroll i det arbetet. Men även andra industrisamarbeten diskuteras.

Miljarderna från Schweiz-affären hamnar också hos andra länder. Nuvarande modellen Jas 39 Gripen (C/D) är långtifrån svensk. Viktiga delsystem kommer till en tredjedel från Sverige, en tredjedel från USA och en tredjedel från övriga Europa, främst Storbritannien, anger Saab.

Samtidigt är många av de mindre komponenterna också från USA.

Med Super-Jas ökar det utländska inslaget i det svenska stridsflygsystemet. Redan står det klart att Volvo Aero inte får göra motorn, den blir i stället amerikansk. Gripens nuvarande radar, pulsdopplerradarn, tillverkas i dag i Göteborg, medan den nya Gripen-radarn, Raven, produceras i Skottland.

Armasuisse, Schweiz motsvarighet till Försvarets materielverk, och Saab skrev den 29 juni på första motköpsavtal. Samtalen kring kontrakten fortsätter.

I förra veckan blev det dock klart att slutmonteringen av Super-Jas, en order på cirka 2,5–3,5 miljarder kronor, blir kvar i Sverige. Det ­bekräftades av Jü rg Weber, huvudansvarig projektledare för stridsflygplansupphandlingen hos Armasuisse.

Han uppgav då också att den totala volymen på motköpen liksom motsvarande kontraktsparter ännu inte definierats i förhandlingarna.

På Saab är man förtegna om hur stor del av Jas-affären som hamnar i Schweiz och hur stor del som tillfaller Sverige.

 

Nya order på 50-årig helikopter

September 5th, 2012

Order fortsätter att strömma in på Boeings äldsta ännu tillverkade produkt, helikoptern CH-47 Chinook, med 50 år på nacken.

 

Omkring 60 sådana helikoptrar ska Boeing leverera till USAs krigsmakt i år, och ytterligare 155 ska levereras från inledningen av 2015.

Helikoptern började levereras i augusti 1962 och användes flitigt av amerikanska styrkor i Vietnamkriget. Totalt har fler än 1200 Chinook levererats och 800 av dem är ännu i drift. Överste Bob Marion vid US Army Cargo Helicopter säger i ett pressuttalande att han tror på ett hundraårsfirande för modellen om ytterligare 50 år.

 

Star Wars svävare på riktigt

August 28th, 2012

Inspirerade av fordon i Star Wars bygger ett företag i USA en farkost som svävar över marken i hög fart.

Star Warsfilmerna finns flera fordon som upphäver tyngdkraften och svävar fritt. Ett skickligt hack då gravitationen är den enda av universums fundamentala krafter som enbart är attraherande.

Ett av dessa fordon är X-34 Landspeeder som Luke Skywalker kör på planeten Tatooine.

Inspirerad av den och olika typer av Speeder Bike har det amerikanska företaget Aerofex sedan några år utvecklat ett fordon som kan sväva några meter över marken med hjälp av nedåtriktade fläktar.

En prototyp demonstrerades i början av året vid Future Vertical Lift Aircraft Design Conference i San Francisco.

I en video med klipp från den konferensen visar konstruktörerna hur långt flygförmågan i deras farkost kommit.

I den senaste videon som släpptes i mitten av augusti får man följa med på en tur i Mojaveöknen i farter upp till 50 km/h.

Försök att utveckla liknande fordon har gjorts sedan 1960-talet men ingen har tidigare lyckats visa upp en fungerande ”flygande cykel”, skriver Gizmodo.

Enligt Aerofex är deras ”Tandem Duct Aerial Vehicle” mycket lättkörd.

– Piloten balanserar den ungefär på samma sätt som man kör motorcykel eller cyklar, säger Aerofex grundare Mark De Roche till Gizmodo.

När farkosten är färdigutvecklad hoppas företaget kunna sälja sin teknik till militären som förslagsvis kan använda liknande fordon för tunga lyft i svår terräng. Och till skillnad mot helikoptrar och andra flygfarkoster kan den här köras mellan träd och i djupa raviner.

Nästa testomgång är planerad till oktober och en obemannad version ska finnas klar 2013, enligt PC Mag.

18 rotorer lyfter volocoptern

August 27th, 2012

18 elmotorer håller en ny typ av helikopter med två personer ombord i luften en timme.

Elhelikoptern utvecklas av det tyska företaget E-Volo, som kallar flygfarkosten för Volocopter. Den lyfter med hjälp av 18 elmotorer.

Ackumulatorerna har laddning för en timmes flygtid. E-Volo uppskattar att energikostnaden för en timmes flygning stannar under 100 kr.

Volocoptern väger 450 kg. Den kan stiga till 2000 meters höjd och färdas i en hastighet på max 100 km/h.

Farkosten kan lätt plockas isär för transport på väg eller för placering i garage.

Tack vare den stora mängden motorer är säkerheten hög, menar E-Volvo. Skulle hela elsystemet slås ut kan Volvocoptern segla mot marken med hjälp av fallskärm.

Vid institutet för tillämpad forskning på högskolan i Karlsruhe ska nu styr- och reglertekniken för de 18 rotorerna utvecklas. Mängder av sensorer är kopplade till pilotens manöverspak.

Hela projektet har nyligen beviljats närmare 20 miljoner kronor under tre år av tyska ministeriet för näringsliv och teknik.