Posts Tagged ‘Saab’

Helikopter 15 flyger stolt vidare

May 4th, 2016

image

I dagarna har FMV tecknat avtal med SAAB om helhetsåtagande vad gäller support och underhåll av Försvarsmaktens samtliga Helikopter 15 för 2018-2019. Det rör sig om en förlängning då SAAB levererat detta sedan 2012.
Helhetsåtagandet omfattar en komplett paketlösning inkluderande bl a ledning, planering, administration, teknisk personal samt logistik- och materielförsörjning. ”Vi bidrar till en hög operativ tillgänglighet hos vår kund”, säger Jonas Hjelm, chef för Support and Services på SAAB.

Helikopter 15 är en Light Utility Helicopter av typen Agusta Westland AW109 och förekommer i två versioner för mark- respektive sjöoperationer. Försvarsmakten har 20 stycken vilka levererats in 2006-2009. I grundutförande har Hkp15 plats för 2 besättningsmän och sex passagerare.

Saab-chef besviken över val av ny luftvärnsrobot

January 1st, 2013

saab_robot_468_170Inom Saab AB uttrycker man i dag besvikelse över regeringens ja till köp av den tyska luftvärnsroboten IRIS-T. Bolaget hade velat sälja nästa generations Robot-70 till försvaret men fick inte delta i upphandlingen

Enligt Svenska Dagbladet i dag har regeringen nu beslutat att köpa den tyska luftvärnsroboten IRIS-T, som är på väg att tekniskt utvecklas för att användas av marktrupper i luftförsvarssyfte.

Enligt tidningen fattades beslutet strax före julhelgen. Ärendet fanns dock inte med på regeringens officiella ärendeföreteckning torsdagen den 20 december.

Försvarsminister Karin Enström bekräftar för Svenska Dagbladet att regeringen bemyndigat köp “av ett nytt korträckviddigt luftvärnssystem”.

Tanken är att det ska ersätta luftvärnssystemet Robot-70, som används i Sverige sedan 70-talet och i omgångar moderniserats för såväl svenska som utländska försvarsmakters räkning. Robot-70 utvecklades av Bofors och anses nu nå sin tekniska livslängd runt 2016.

IRIS-T finns i dag i Sverige som jaktrobot på Jas 39 Gripen. Nu pågår en vidareutveckling av IRIS-T som en robot som kan avfyras från marken i två versioner, en för kort räckvidd och en för medellånga distanser.

Ulf Hellberg, vice vd och ansvarig för affärsutveckling på Dynamics, är i dag besviken över uppgiften att regeringen valt att gå vidare med IRIS-T. Detta trots att Saab är med på ett hörn och utvecklar vissa komponenter på nya IRIS-T i ett internationellt konsortium som leds från Tyskland.

Skälet är att Saab inte fått vara med och konkurrera med sin senaste version av Robot-70, kallad Robot-70 NG VSHORAD, som lanserades 2011. Den finns i en variant som bärs på axeln (MANPAD) och en variant som avfyras från ett fordon.

– Vi har noterat regeringens beslut att gå vidare med ett annat robotsystem. Samtidigt är det värt att poängtera att det finns en ny färdigutvecklad version av Robot-70 med både förbättrad räckvidd och sikte som tagits fram för den internationella marknaden. Saab har gjort en egensatsning på att modernisera Robot 70-systemet och vi hade förstås gärna deltagit i en öppen upphandling. Samtidigt har vi som företag inte insyn i alla delar av beslutsunderlaget och vi kan därför inte kommentera den delen av beslutet. Det verkar som om regeringen har valt att gå vidare med att vidare- och nyutveckla IRIS-T, säger han i en skriftlig kommentar till Ny Teknik.

IRIS-T används i dag i Sverige som infraröd jaktrobot på Jas 39 Gripen och kallas då Robot-98. Den kommande korträckviddiga markbaserade varianten uppges ha längre räckvidd och vara enklare att manövrera än Robot-70.

Källor inom försvaret bekräftar i dag för Ny Teknik att den kommande svenska anskaffningen beräknas kosta i storleksordning en miljard kronor.

Oppositionen hade inför omröstningen i riksdagen i mitten av december invändningar mot köpet eftersom man ansåg att regeringens beslutsunderlag var för torftigt. Bland annat saknades uppgifter om inköpskostnaden när försvarsutskottet arbetade med budgetfrågan.

IRIS-T utvecklas av Tyskland, Italien, Sverige, Grekland, Norge. Huvudleverantör är den tyska försvarskoncernen Diehl Defence.

Fotnot: VSHORAD står för Very Short Range Air Defence, det vill säga kortsträckviddigt luftvärn. MANPAD: En manburen robot som man kan bära på axeln.