Posts Tagged ‘Yuma i Arizona’

F-35 kommer ut på förband

November 27th, 2012

Den amerikanska marinkåren blev först med att sätta in stridsflygplanet F-35 i ett förband. Vid flygbasen Yuma ska planet testas i tre år.

 

Tre plan av versionen F-35 B, med kort start och landningssträcka, har bildat en skvadron vid marinkårsbasen i Yuma i Arizona.

F-35 JSF är ett kraftigt försenat flygplansprojekt, och har också drabbats av stora kostnadsökningar. I samband med en norsk upphandling av stridsflygplan ställdes det mot Jas 39 Gripen, och blev sedan norrmännens val.

F-35 är ett s k 5e generationens flygplan med stora krav på att visa liten träffbild på radar (smygegenskaper).

De första flygningarna på förbandsnivå kommer att inledas strax före jul eller i början av januari nästa år. Först 2015 ska utvärderingen av flygplanets egenskaper vara klar så att F-35 kan sättas in för operativa uppgifter.

F-35 är tänkt att ersätta äldre flygplan som F/A-18 m fl. Närmare 2500 plan ska beställas. Det tillverkas av Lockheed Martin.