Archive for the ‘Uncategorized’ category

Gripenplanen framme på Sicilien

April 3rd, 2011

De tre första av totalt åtta svenska Gripenplan har landat på en bas på Sicilien och är nu under Natobefäl. I mitten av nästa vecka kan de finnas i luftrummet över Libyen.

På lördagseftermiddagen landade de tre första Gripenflygplanen på Sigonella-basen på Sicilien.

– Vi har flugit via en bas i Ungern och mellanlandat där och sedan fortsatt till Sicilien, säger Anders Silwer, flygvapeninspektören, till TT.

 

Planen tankades vid mellanlandningen. Samtidigt flög också regeringsplanet, en Gulfstream, till Sigonella med tekniker och bevakningspersonal.

De övriga fem Gripenplanen flyger ner till Sicilien på söndagen från F 17 i Kallinge.

Då för även fyra Herculesflygplan ner utrustning. De återvänder sedan till Sverige för att i början av nästa vecka flyga ner mer utrustning. Det Hercules som ska användas för lufttankning flyger ner på måndagen, enligt Silwer.

Han säger att det i dagsläget ser ut som att två svenska flygofficerare vardera ska placeras på tre staber och stridsledningscentraler – i Neapel och utanför Venedig i Italien samt i Izmir i Turkiet.

Försvaret analyserar nu vilka av Natos insatsregler de svenska piloterna ska följa. De ska sedan utbildas på reglerna innan de börjar flyga i området.

När kan de finnas i libyskt luftrum?

– Onsdag är det tidigaste enligt den nuvarande bedömningen. Det är mer en fråga om när vår personal kommer in i Natos ledningssystem där de kan berätta om vad planen kan och får tillbaka en order med ett uppdrag, svarar Silwer.

Nio av de tio piloter som deltar i insatsen har valt att vara anonyma under uppdraget.

– Det är ett sätt för piloterna och deras familjer att få vara i fred från medierna, säger Johan Svetoft, chef på F 17 i Kallinge, till Sveriges Radio Blekinge.

Kritik har kommit om att Gripenplanen bara får attackera fientliga stridsflygplan, i ett läge där Khaddafis flygvapen redan ska vara utslaget, och bara i självförsvar får besvara eld från ett luftvärn som också är utslaget eller kraftigt decimerat.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt pekar på att han som statsminister behövde bred majoritet i riksdagen och att Socialdemokraterna satte den begränsningen för att stödja insatsen.

– Då fick jag liksom hålla tillbaka dem inom Moderaterna och andra allianspartier som hade tyckt att också Sverige borde ta på sig mer offensiva delar, säger han.

Reinfeldt vill inte lufta sin egen personliga åsikt i frågan utan säger att det breda stödet var överordnat. Han pekar också på att flygförbudszonen måste övervakas och att stridsinsatser kan komma att ske.

– Det kan dessutom finnas, som sagt, luftvärnsförmåga fortsatt, och det spelar roll i sammanhanget.

Vidare pekar Reinfeldt på att Gripenplanen ska verka i en Natoledd insats där många länder och olika militära förmågor ingår.

– Det är inget nytt för Nato att det i en grupp av länder kommer länder med olika typer av restriktioner.

Volvo vill bygga Super-Jas

March 24th, 2011

Volvo Aero har immaterialrätten till RM12 och den svenska försvarsmakten äger redan de motorer som Volvo Aero vill trimma. Därmed skulle kostnaden för Super-Jas att bli väsentligt mycket lägre än om man satte in en ny starkare motor från General Electric.

UPPDATERAD Försvarsminister Sten Tolgfors besöker Trollhättan för att se Volvo Aero trimma nuvarande Gripenmotor till Super-Jas-standard. ”Billigare än att köpa en motor från USA”, säger Volvo Aero.

nda sedan  i höstas har Volvo Aero drivit en kampanj för sin Jas 39 Gripen-motor RM12 i nästa generation Gripen, den som allmänt kallas Super-Jas.

Bland annat har riksdagspolitiker från försvarsutskottet besökt Trollhättan och lyssnat till Volvo Aeros argument.

Så här sade Robert Limmergård till Ny Teknik i november.

– Vi kan öka dragkraften genom ”chiptrimning”, byte av fläktar och byte av turbiner. Vi kan göra vår Gripenmotor RM12 likvärdig med den starka GE-motor F414G som sitter i nya Gripen Demo.

RM12, som finns i alla nuvarande Gripenplan, bygger på General Electrics motor F404.

Den anpassades på 1980-talet till Gripens behov av GE:s ingenjörer men har sedan successivt förändrats och förbättrats och nu hävdar Volvo Aero att RM12 är ”deras motor”.

I ett pressmeddelande på måndagen beskriver man till exempel tre förbättringar i driftsekonomi och säkerhet som Volvo Aeros ingenjörer har gjort.

  1. Volvo Aero utvecklat en FADEC, ett ”elektroniskt reglersystem” som optimerar driften, ger möjlighet till sänkt bränsleförbrukning och samtidigt används vid felsökning.
  2. Volvo Aero har också konstruerat en ny inloppsdel till RM12, som medfört lägre kostnader och ökad tillgänglighet. Tidigare måste motorn inspekteras efter var 50:e flygtimme, nu sker detta i samband med ordinarie service.
  3. Volvo Aero har konstruerat en ny flamhållare, som dramatiskt sänker driftskostnaderna och ökar tillgängligheten. Den nya flamhållaren behöver inte bytas så ofta som föregångaren och den kan dessutom bytas betydligt snabbare och enklare.

Försvarsminister Sten Tolgfors har bjudits ned till Trollhättan att på onsdagen vara med och fira att de svenskbyggda Gripenplanen med RM12-motorn nu har flugit i 150 000 timmar utan ett enda motorrelaterat haveri eller allvarligt tillbud.

Arrangemanget är ännu ett sätt för Volvo Aero att marknadsföra sitt förslag att uppgradera RM12-motorn till”Super-Jas-standard” – ett alternativ som blir billigare för det svenska försvaret än att förse nästa generation Gripen med GE-motorn F414G eftersom Försvarsmakten redan äger de RM12-motorer som ska trimmas.

Först om två år kommer frågan om en ny generation Gripenplan att ställas på sin spets. I ÖB:s budgetunderlag, som lämnades till regeringen för ett par veckor sedan säger ÖB att man skjuter på frågan till 2013.

Swedish Air Force Historic

March 12th, 2011

Tänkte passa på att göra lite reklam för Swedish Air Force Historic.

 

Ett litet axplock på kärrorna dom har att beskådas. Här kan du läsa mer.

 

J 29F Tunnan, mil s/n 29670, civ reg SE-DXB

Flygplanet ägs av Flygvapenmuseum, men renoverades till flygbart skick av F10 kamratförening. 29670 byggdes ursprungligen som en J 29B, men modifierades till ”F” standard 1957. Sedan 2006 är den deponerad hos Swafhf.

Saab Safir 91 B2, s/n 91251, mil s/n 50040, ex Norska Fv 53040/0040, ex LN-HHW, civ reg SE-FVV.

Flygplanet ägs av SwAFHF. Flygplanet har kvar delar av den målning och märkning den hade i det Norska flygvapnet. Mellan 1972-78 flögs den på F7 Såtenäs med märkningen 7-84.

Scottish Aviation Bulldog s/n 031, ex G-AZIS, mil reg 61025, civ reg SE-FVX.

Flyplanet ägs av Flygvapenmuseum, men brukas av SvAFHF. Denna SK 61 är i stort sett helt i original, dvs som den såg ut i slutet av dess karriär i Flygvapnet.

 

Distansarbetare hoppar över flygtornen

March 4th, 2011

Det påminner om ett vanligt flygledartorn, men istället för fönster har flygledaren stora bildskärmar runtomkring sig där hon eller han kan följa alla plan på flygplatsen. Det gör att flygledaren kan sitta långt från själva flygplatsen. Sundsvall/Örnsköldsvik blir först ut med den nya tekniken som är en del av omställningen av flygtrafiken i hela Europa

 

FRAMTIDENS LEDARE Behöver en flygledare verkligen vara på plats när flygplanet landar? Saab och Luftfartsverket tror inte det. Nu bygger de ett nytt system som gör det möjligt att leda planen i Örnsköldsvik från flygplatsen i Sundsvall.

 

Under finanskrisen när alla företag tvingades till stora besparingar framstod videokonferenser som ett bra alternativ till flyget. Nu har flygandet satt fart igen och den här gången är det istället flyget som tar hjälp av kameror, sensorer och datanät för att få ned kostnaderna och klara driften av flygplatser i glesbygd.

Tekniken är intressant även i mer tätbefolkade områden och har testats i Skåne. Men nu är det skarp drift som gäller. Det nya systemet har redan börjat byggas på flygplatsen i Örnsköldsvik och målet är att man ska vara i gång under 2013.

Då ska flygledarna sitta i ett rum på flygplatsen i Sundsvall och ha full kontroll över vad som sker i Örnsköldsvik. Till sin hjälp har de kameror och sensorer på flygplatsen i Örnsköldsvik som registrerar allt som händer.

Ett plan som kommer in för landning fångas upp av kamerorna och bilderna förs via ett datanät över till Sundsvall där flygledarna ser allt som händer på stora skärmar.

Skärmarna finns runtom där fönstren i flygledartornet brukar sitta och meningen är att det ska kännas som om man sitter i ett torn och ser ut över flygplatsen.

–Det här är ett paradigmskifte för oss. Arbetet i flygledartornen har varit väldigt traditionellt där man bara tagit små tekniksteg. Nu gör vi något helt nytt, säger Mikael Henriksson, ansvarig för de operativa delarna när LFV (Luftfartsverket) inför det nya systemet i Sundsvall/Örnsköldsvik.

Vinsten ligger bland annat i lägre kostnader. På en flygplats där man behöver bygga ett nytt flygledartorn blir prislappen bara en fjärdedel så stor om man istället väljer ett system med kameror och sensorer som sedan sköts från en annan plats.

En annan besparing ligger på personalsidan. Det innebär i värsta fall att folk kan bli av med jobbet. Men man kan också se det som att systemet gör det möjligt att fortsätta flyga till ställen som har så lite trafik att de normalt inte kan betala för verksamheten i ett vanligt flygledartorn.

Mikael Henriksson, som själv har arbetat med flygledning i 35 år, lyfter fram ytterligare en fördel: arbetsmiljön.

På små flygplatser kan det i dag vara en person åt gången som sköter flygledningen. Eftersom säkerhetskraven är höga får inga obehöriga vara där och det innebär att flygledaren kan få jobba ensam i fem–sex timmar.

–Det är väldigt tungt att arbeta på det sättet. Med det här systemet får vi dessutom betydligt bättre uppbackning om det skulle hända något, säger han.

Nu finns det fler fördelar än så. Eftersom man använder bildskärmar för att visa vad som händer på flygplatsen går det också att lägga till information direkt på skärmen.

Om det är disigt ute kan kamerorna förbättra sikten och så kan man lägga in markeringar som visar exakt var landningsbanorna ligger, trots att de i själva verket är dolda i diset. Och när flygplanet syns på skärmen kan flygledarna också få en markering som ger information om planet.

Det hela påminner mycket om hur det är för flygvapnets piloter som får mycket information, till exempel om andra plan, direkt på skärmen. Likheten med den militära sidan är ingen tillfällighet. Tekniken kommer från Saab som använt mycket av den i bland annat stridsflygplanet Jas Gripen.

Genom att införa ny teknik för flygledningen hoppas LFV och Saab också att hela det civila flygsystemet ska fungera bättre.

–Tillverkare som Airbus och Boeing har gjort fantastiska innovationer när det gäller flygplanen. Men flygledarna använder sin gamla teknik och därför kan man heller inte utnyttja allt det nya som finns inbyggt i flygplanen och få till en bättre samordning mellan plan och mark, säger Per Ahl, försäljningschef för flygledningssystem på Saab.

Teoretiskt skulle den här typen av system helt kunna ersätta flygledartornen. Men Per Fröberg tror att det dröjer länge. Tornen har trots allt fördelar som att flygledarna även kan se i djupled hur flygplanen rör sig.

För att få samma effekt i den digitala världen behöver man tredimensionella skärmar. Fast det är förstås inget märkvärdigt med tanke på hur mycket kraft teknikföretagen just nu satsar på att sälja in 3D-tv.

Vätskeförbud på väg att hävas

March 2nd, 2011

Om två månader tänker EU börja häva sitt fem år långa förbud mot vätskor på flygplan. Men Arlandas ägare Swedavia vill, liksom sina europeiska kolleger, behålla förbudet.

Den 29 april tänker sig EU gradvis börja häva det fem år långa förbudet mot vätskor på flygplan.

Transferpassagerare som reser in EU kommer tillåtas att ta med sig flytande varor köpta på ett icke europeiskt flygbolag, eller en icke europeisk taxfreebutik, bara de är i särskilda förseglingsbara påsar.

Det nuvarande regelverket tillåter endast transfervaror ombord på EU-flyg om de kommer från USA, Kanada, Singapore eller Kroatien.

Men flygplatser i hela Europa vill behålla förbudet fram till 2013, då Bryssel lovat att slopa samtliga förbud mot vätskor. De anser inte teknologin anpassad för att klara en lättnad av regelverket. Arlandas ägare Swedavia ansluter sig till den gemensamma ståndpunkten.

”Vi stödjer våra europeiska flygplatskollegor. Förbudet bör finnas kvar. Tekniken är inte mogen för en förändring. Falsklarmsfrekvensen är för hög”, säger Swedavias säkerhetsdirektör Anders Lennerman.

”Samtidigt påverkar detta oss väldigt lite. Det här blir värre för de stora flygplatshubbarna i Europa som Charles de Gaulle, Schiphol, Heathrow och Frankfurt”, fortsätter Anders Lennerman.

EU-kommissionen verkar dock svårövertalad.  Passagerare är för frustrerade över att behöva kasta drycker, goda marmelader, tandkräm och dyra krämer när de går ombord på flygplan.

Swedavia anser sig vara väl förberedd inför skiftet den 29 april. Den statliga flygplatsägaren har köpt in ett femtontal nya detektorapparater av den italienska tillverkaren Ceia.

Transferpassagerare från ett tredje land kommer att tvingas ta ut de köpta produkterna ur taxfreepåsarna för särskild screening i den nya apparaten.

Och samtliga passagerare kommer fortsatt tvingas förvara egna medtagna flytande produkter i handbagaget i behållare om maximalt 1 deciliter och i genomskinliga plastpåsar.